ТЕМА 3.3. Системне програмне забезпечення

Основні терміни теми: драйвер, утиліта, диспетчер файлів, антивірусна програма, архіватор, інструментальні засоби для розробки програмного забезпечення.

До системного програмного забезпечення відносять програми, що забезпечують стабільну роботу ОС; засоби, що взаємодіють із апаратними складовими ОС (драйвери); засоби, що дозволяють оптимізувати роботу ОС, засоби для роботи із файловою системою, засоби для захисту даних від пошкоджень; а також засоби для розробки програмного забезпечення. Часто деякі із програм, що обслуговують ОС називають службовими програмами або утилітами (тут під абревіатурою ОС мається на увазі обчислювальна система).

Розглянемо детальніше основні види системного програмного забезпечення і дамо їх коротку характеристику.

Диспетчери файлів (файлові менеджери). За допомогою програм даного класу виконується більшість операцій, пов’язаних з обслуговуванням файлової структури: копіювання, переміщення і переіменування файлів, створення каталогів (папок), знищення файлів та каталогів, пошук файлів та навігація по файловій структурі. Базові програмні засоби, призначені для цього, як правило, входять у склад програм системного рівня і встановлюються разом із операційною системою. Однак для підвищення зручності роботи з комп’ютером більшість користувачів встановлює додаткові службові програми.

Засоби стиснення даних (архіватори). Цей клас програм призначений для роботи з архівами. Архівація даних спрощує їх зберігання за рахунок того, що великі групи файлів та каталогів зводяться в один архівний файл. При цьому підвищується і ефективність використання носіїв, оскільки архівні файли, як правило, мають підвищену щільність запису інформації. Архіватори часто використовують для резервного копіювання цінних даних.

Засоби перегляду і відтворення. На практиці для роботи з файлами потрібно завантажити їх у прикладну програму, за допомогою якої вони були створені. Це дає можливість переглядати документи та вносити у них зміни. Але в тих випадках, коли потрібно лише переглянути документи без редагування, зручно використовувати більш прості та універсальні засоби, що дозволяють переглядати документи різних типів. У випадках, коли мова йде про звукозапис чи відеозапис, замість терміну перегляд використовують термін відтворення документів.

Засоби забезпечення комп’ютерної безпеки. До цієї досить широкої категорії відносяться засоби пасивного та активного захисту даних від пошкодження, а також засоби захисту від несанкціонованого доступу, перегляду та зміни даних.

У якості засобів пасивного захисту використовують службові програми, призначені для резервного копіювання даних. Часто вони володіють і базовими властивостями диспетчерів архівів (архіваторів). У якості засобів активного захисту застосовують антивірусне програмне забезпечення. Для захисту даних від несанкціонованого доступу, їх перегляду та зміни служать спеціальні системи, основані на криптографії.

Засоби діагностики. Призначені для автоматизації процесів діагностики програмного та апаратного забезпечення. Вони виконують необхідні перевірки і видають зібрану інформацію у зручному та наглядному вигляді. Їх використовують не тільки для усунення неполадок, але і для оптимізації роботи комп’ютерної системи.

Засоби оптимізації роботи ОС. Призначенні для підвищення швидкодії ПК за рахунок більш ефективного використання ресурсів ОС.

Інструментальні засоби для розробки програмного забезпечення використо­вуються висококваліфікованими програмістами для створення нових прикладних програм, розширення функціональних можливостей вже існуючих програм, а також для виправлення допущених помилок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29  Наверх ↑