Тема 3.

Вплив геохімічного середовища на розвиток та хімічний склад рослин.

-Адаптація рослин до зміни геохімічного середовища.

-Поняття “порогової концентрації” хімічних елементів та “відносного вмісту хімічного елементу” у рослині.

-Розподілення хімічних елементів за органами рослин. Залежність хімічного складу рослин від наявності хімічних елементів у середовищі.

-Фактори формування хімічного складу рослин.

Основні терміни теми: фізіологічні форми, морфологічна мінливість, звичні та незвичні концентратори, ендеміки, індифенентні види, рослини-концентратори, рослини-деконцентратори, порогова концентрація хімічних елементів, дефіцитні та надлишкові хімічні елементи, відносний вміст хімічного елементу у рослині, базипетальні та акропетальні рослини.

Як відомо, різні хімічні елементи по-різному впливають на біохімічні процеси у рослинах.

Стан геохімічного середовища характеризується як динамічний, оскільки форми і концентрації хімічних елементів постійно змінюються як в часі, так і в просторі. Тому вид може опинитися в різноманітних геохімічних умовах і мусить пристосовуватись до цих умов або загинути (рис.1).

 У залежності від реакції на геохімічне середовище (на вміст хімічних елементів або їх концентрацію) виділяють дві великі групи рослин:

1) рослини, що адаптувались до зміни концентрації хімічних елементів;

2) рослини, що не адаптувались до зміни концентрації хімічних елементів.

Рослини, що адаптовані до змін концентрації хімічних елементів у середовищі, як правило, розвиваються нормально. Але в процесі їх еволюційного розвитку серед них можуть з’явитися нові форми, які називаються фізіологічними формами. У цих форм зовнішні морфологічні ознаки можуть бути зміненими.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  Наверх ↑