Питання для підсумкового контролю.

1. Біогеохімія. Основні задачі.

2. Біогенна міграція. Типи обміну речовин.

3. Біогенна акумуляція хімічних елементів. Хімічні елементи-органогени, хімічні елементи-домішки.

4. Коефіцієнт біологічного поглинання (КБП). Класифікація елементів в залежності від КБП.

5. Фізіологічна роль елементів-біофілів (О2, С, Н, N).

6. Фізіологічна роль макроелементів (K, S, Ca, P, Mg, Al, Si, Na).

7. Фізіологічна роль мікроелементів (Fe, Mn, B, Cu, Zn, Co, Mo, F, I).

8. Особливості забезпечення поживними речовинами людини.

9. Вплив геохімічного середовища на еволюцію рослин.

10. Схема адаптації рослин до геохімічного середовища. Ендеміки, незвичні концентратори.

11. Порогова концентрація хімічних елементів. Дефіцитні, надлишкові елементи.

12. Показник відносного вмісту хімічних речовин в рослині (ВВРР). Дайте характеристику рослин концентраторів і деконцентраторів в залежності від ВВРР.

13. Фактори формування хімічного складу рослин. Охарактеризуйте розподілення хімічних елементів за органами рослин.

14. Біогеохімічні ендемії.

15. Охарактеризувати роль хімічних елементів у проявленні ендемій (Mn, B, Co, Zn, Cu, Mo).

16. Охарактеризувати роль хімічних елементів у проявленні ендемій (Ca, Pb, Se, I, Ni, F).

17. Біогеохімічне районування. Біогеохімічні провінції та біогеохімічні зони.

18. Основні типи та джерела забруднень біосфери.

19. Класифікація хімічних забруднювачів. Основні джерела утворення.

20. Гранично-допустимі концентрації забруднюючих речовин в компонентах біосфери (воді, грунтах, повітрі, харчових продуктах).

21. Техногенні потоки речовин у біогеоценозах.

22. Загальні екологічні наслідки забруднення біогеоценозів.

23. Вплив хімічних забруднювачів на людину та тваринні організми.

24. Типи міграції хімічних елементів.

25. Міграція радіонуклідів у ланцюгах живлення.

26. Міграція пестицидів у ланцюгах живлення.

27. Міграція нітратів у ланцюгах живлення.

28. Схема кругообігів хімічних елементів. Основні критерії біогеохімічного циклу (БГХЦ).

29. БГХЦ елементів – біофілів (вуглецю, азоту, кисню, фосфору, сірки).

30. БГХЦ макроелементів (кальцію, кремнію, калію, натрію).

31. БГХЦ мікроелементів ( марганцю, міді, заліза, кобальту).

32. Форми знаходження хімічних елементів на Землі.

33. Особливості біогеохімії ландшафтів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  Наверх ↑