Програма навчання

1. Біогеохімія, її предмет і задачі. Біогенна міграція хімічних елементів.

2. Фізіологічна роль макро- та мікроелементів у розвитку живих організмів. Особливості забезпечення людини поживними речовинами.

3. Вплив геохімічного середовища на розвиток та хімічний склад рослин.

4. Біогеохімічне районування. Біогеохімічні карти.

5. Біогеохімічні ендемії. Формування техногенних геохімічних аномалій.

Тематичний контроль 1

Одержання та початок виконання індивідуальної контрольної роботи

6. Форми знаходження хімічних елементів на Землі.

7. Особливості біогеохімії ландшафтів.

8. Міграція токсикантів в ланцюгах живлення.

9. Вплив забруднюючих речовин на компоненти довкілля (біоту).

10. Біогеохімічні кругообіги хімічних елементів та їх порушення внаслідок антропогенної діяльності.

Тематичний контроль 2

Здача індивідуальної контрольної роботи

Питання для підсумкового контролю.

Підсумковий контроль (залік)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  Наверх ↑