Тема 8.

Міграція токсикантів в ланцюгах живлення.

· Міграція нітратів у ланцюгах живлення.

· Міграція радіонуклидів у ланцюгах живлення.

· Міграція пестицидів у ланцюгах живлення.

Основні терміни теми: нітрати, радіонуклиди, пестициди.

 

Несприятлива сучасна екологічна ситуація в Україні веде до забруднення питної води, повітряного басейну, грунтів, і як слідство – харчових продуктів. Джерелами забруднення навколишнього середовища, продуктів харчування і продовольчої сировини є викиди промислових підприємств, транспорту, відходи комунальних господарств, радіація внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, засоби хімізації сільського господарства тощо.

В Україні фіксується багато підприємств, що містять, переробляють чи зберігають хімічні речовини, які є потенційно отруйні для людей. Близько третини території нашої держави забруднено радіонуклідами. Під час вибуху на Чорнобильській АЕС стався викид понад 20 млн. кюрі радіації. Зараз під руїнами 4-го енергоблоку станції все ще знаходиться 180 тон радіоактивного палива, у тому числі понад 2,3 тон урану та 700 кг плутонію, загальна радіоактивність якого становить 200 млн. кюрі. Від радіації зазнають руйнувань не тільки людські організми, але й генетичний код людини, рослин, тварин.

Хімізація сільського господарства не тільки відіграє важливу роль в боротьбі з шкідливими організмами і забезпечує 30-50% приросту врожаю сільськогосподарських культур, але й призводить до негативних екологічних наслідків, особливо при інтенсивному застосуванні добрив, а відтак в грунті підвищується вміст важких металів, радіоактивних елементів, нітратів, нітритів, інших сполук, здатних проявляти токсичну та канцерогенну дію на живі організми. Змивання легкорозчинних сполук добрив у водоймища призводить до погіршання умов фауни, забруднення води, яка використовується як питна, для побутово-комунальних та промислових потреб.

Для боротьби з шкідливими організмами застосовуються пестициди. З 400 пестицидів, що використовуються в світі, 262 є різного ступеня мутагенними.

Важкі метали, нітрати, нітрити, пестициди, інші токсиканти потрапляють переважно в рослини і в продукти, які з них виготовляються. Через корм забруднюються цими речовинами тварини і продукти тваринного походження.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  Наверх ↑