3 Задачі для контрольної роботи

Задача 1

Визначити коефіціент біологічного поглинання (КБП) хімічного елементу, використовуючи дані таблиці 2. Зробити висновок, в якому зазначити, до якої класифікаційної групи за показниками КБП відноситься даний елемент.

Задача 2

Розрахувати масу елементу, яка щорічно залучається у біологічний кругообіг на суші, якщо річний приріст рослинного покриву Світової суші складає 172*109 т сухої органічної речовини (табл.2).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  Наверх ↑