2 Теоретичні питання

1. Біогеохімічний цикл калію (навести схему). Характеристика,особливості, трансформація під впливом антропогенної діяльності.

2. Біогеохімічний цикл кальцію (навести схему). Характеристика, особливості, трансформація під впливом антропогенної діяльності.

3. Біогеохімічний цикл натрію (навести схему). Характеристика, особливості, трансформація під впливом антропогенної діяльності.

4. Біогеохімічний цикл магнію (навести схему). Характеристика, особливості, трансформація під впливом антропогенної діяльності.

5. Біогеохімічний цикл кремнію (навести схему). Характеристика, особливості, трансформація під впливом антропогенної діяльності.

6. Біогеохімічний цикл бору (навести схему). Характеристика, особливості, трансформація під впливом антропогенної діяльності.

7. Біогеохімічний цикл марганцю (навести схему). Характеристика, особливості, трансформація під впливом антропогенної діяльності.

8. Біогеохімічний цикл цинку (навести схему). Характеристика, особливості, трансформація під впливом антропогенної діяльності.

9. Біогеохімічний цикл заліза (навести схему). Характеристика, особливості, трансформація під впливом антропогенної діяльності.

10. Біогеохімічний цикл міді (навести схему). Характеристика, особливості, трансформація під впливом антропогенної діяльності.

11. Фізіологічна роль основних елементів-біофілів та їх роль у проявленні ендемій (О2, С, Н, N).

12. Фізіологічна роль макроелементів та їх роль у проявленні ендемій (К, Са, Р, Мg).

13. Фізіологічна роль макроелементів та їх роль у проявленні ендемій (P, Al, Si, Na).

14. Фізіологічна роль мікроелементів та їх роль у проявленні ендемій (Fe, Mn, B, Cu).

15. Фізіологічна роль мікроелементів та їх роль у проявленні ендемій (Zn, Co, F, I).

16. Жива речовина. Функції живої речовини у біосфері.

17. Типи міграції хімних елементів. Міграція пестиицидів в ланцюгах живлення.

18. Типи міграції хімних елементів. Міграція важких металів в ланцюгах живлення.

19. Типи міграції хімних елементів. Міграція нітратів в ланцюгах живлення.

20. Типи міграції хімних елементів. Міграція радіонуклідів в ланцюгах живлення.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  Наверх ↑