2 Залежність хімічного складу рослин від наявності хімічних елементів у середовищі.

 Питання про формування хімічного складу рослин досить складне і на сьогодні до кінця не визначене. Встановлено, що залежність між вмістом хімічних елементів у грунтах і рослинах можна виразити адсорбційною кривою.

На ній виділяють три діапазони вмісту хімічного елементу у поживному середовищі:

I – діапазон малого вмісту;

II – перехідний діапазон;

III – діапазон великого вмісту.

При малому вмісті елементу у грунті рослина поглинає усю кількість доступних для неї форм цього елементу.

Зменшення кількості елементу у грунті призводить до зменшення його вмісу у рослині. В цьому діапазоні розвиток рослин та їх хімічний склад залежать від геохімічного середовища (лімітуючий фактор) – майже пряма залежність.

У третьому діапазоні хімічний склад рослин, в основному, залежить від біологічних особливостей рослин і фізіологічної ролі елементу. Хімічне середовище в цьому випадку не є лімітуючим фактором, тому в рослинах починають діяти механізми регуляції. Кількість хімічного елементу, що поглинається, визначається потребою для здійснення фізіологічних процесів, зокрема, для участі у фотосинтезі, обміні речовин, побудові клітин.

При розглядані залежностей в діапазоні малого і великого вмісту елементу необхідно мати на увазі, що вміст елементу потрібно розглядати тільки за наявністю рухомої форми елементу, яка добре засвоюється організмами, і при порівнянні необхідно враховувати його вміст не просто у грунті, а в тому його горизонті, який постачає поживні елементи.

На склад рослин, тобто на засвоюваність того чи іншого елементу рослинами, значною мірою залежить від форми хімічної сполуки, до якої входить хімічний елемент. Зміна в 100-1000 разів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  Наверх ↑