ВСТУП

 

Ефективна банківська система є найважливішим елементом відтворювальної структури економіки, адже організує рух та перерозподіл ресурсів суспільства. В умовах інтеграції України в європейську та світову економіку ефективність банківської системи країни визначає ступінь мобілізації тимчасово вільних коштів суб’єктів підприємництва та населення з метою перетворення їх у реальний капітал. Саме комерційні банки здійснюють різноманітні депозитні, кредитні та інвестиційні операції для забезпечення потреб економіки в необхідних ресурсах.

У сучасних умовах економічного розвитку, комерційні банки мають своєчасно та гнучко реагувати на будь-які зміни, що відбуваються на ринку фінансових послуг.

Банківська система України на сьогодні розвивається динамічно і поступово інтегрується в світовий банківський простір, адап-туючи вимоги Базельського комітету. Цей процес постійно потребує ефективного механізму управління банківською діяльністю і дієвої системи регулювання та контролю банківських операцій. Саме тому існує необхідність вивчення основ банківської справи, особливостей надання банківських послуг, врахування міжнародного досвіду та перспектив розвитку банківської системи України.

В умовах загострення конкуренції між банками та стрімкого розвитку інформаційних банківських технологій, управління банківською діяльністю потребує кваліфікованого менеджерського персоналу. Тому необхідно постійно вивчати та досліджувати нові способи та підходи до здійснення банківських операцій.

Мета курсу: формування системи знань у галузі організації і технології здійснення банками пасивних та активних операцій, надання банківських послуг.

Завдання курсу: вивчення методів проведення банківських операцій та надання банківських послуг; набуття вмінь виконувати конкретні операції банківської діяльності.

Предмет дисципліни: діяльність комерційних банків, пов’язана зі здійсненням операцій та наданням послуг юридичним і фізичним особам.

1. КОРОТКА АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

 

Змістовий модуль 1

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Наверх ↑