Тема 10. Операції банків з іноземною валютою

 

Лекційні питання

1. Поняття валюти та сутність валютного ринку.

2. Сутність валютних операцій та їх класифікація.

3. Операції банків з міжнародних розрахунків.

4. Операції банків на валютному ринку.

5. Управління валютною позицією банку.

 

Ключові поняття та терміни

Іноземна валюта, валютний ринок, учасники валютного ринку, валютний курс, офіційний валютний курс, комерційний валютний курс, крос-курс, котирування валютного курсу, пряме котирування, непряме котирування, маржа, спред, обмінні валютні операції, валютні операції банків, торговельні операції банків в іноземній валюті, неторговельні операції банків в іноземній валюті, конверсійні операції, операції з міжнародних торговельних розрахунків, поточні конверсійні операції, строкові конверсійні операції, операції типу спот, операції типу своп, операції типу форвард, валютні опціони, валютні ф’ючерси, форвардні операції своп, своп-репорт, своп-депорт, валютна позиція банку, відкрита валютна позиція, закрита валютна позиція, довга відкрита валютна позиція, коротка відкрита валютна позиція, операції із залучення та розміщення іноземної валюти.

 

Після вивчення теоретичних матеріалів теми студент повинен знати:

-   сутність та структуру міжбанківського валютного ринку;

-   сутність та види операцій з іноземною валютою;

-   основні форми міжнародних розрахунків;

-   механізм здійснення міжнародних торговельних операцій;

-   механізм здійснення конверсійних операцій банків;

-   порядок управління валютною позицією банку.

 

Практичне заняття 1

1.   Механізм здійснення операцій з міжнародних торговельних розрахунків.

2.   Механізм здійснення конверсійних операцій на міжбанківському валютному ринку.

3.   Розрахунок валютних курсів, маржі та дисконту за операціями на валютному ринку.

 

До практичного заняття студент має знати: сутність та порядок здійснення операцій з іноземною валютою, класифікацію валютних операцій, основи функціонування міжбанківського валютного ринку, методику розрахунку валютних курсів, маржі, дисконту за валютними угодами.

Мета заняття: практичне засвоєння механізму здійснення валютних операцій та отримання практичного досвіду щодо визначення валютних курсів, маржі, дисконту та премії при здійснення операцій з валютою.

Після проведення заняття студент повинен уміти:

-   здійснювати операції за міжнародними торговельними розрахунками;

-   визначати валютні курси та крос-курси;

-   розраховувати маржу, премію, дисконт та курс за форвардними операціями.

 

Завдання для проведення практичного заняття 1

Завдання 1

Банк “Імідж” поточною датою встановив наступні процентні ставки та спот-курс долара США до гривні:

-  за депозитами в доларах США – 11 % річних;

-  за кредитами в доларах США – 16 % річних;

-  за депозитами в гривні – 17,5 % річних;

-  за кредитами в гривні – 25 % річних;

-  спот-курс купівлі долара США – 5,0158;

-  спот-курс продажу долара США – 5,1354.

Визначте форвардний курс банку на продаж валюти за угодою через 6 місяців.

 

Завдання 2

Банк “Імідж” поточною датою встановив наступні процентні ставки та спот-курс долара США до гривні:

-    за депозитами в доларах США – 10 % річних;

-    за кредитами в доларах США – 16 % річних;

-    за депозитами в гривні – 17 % річних;

-    за кредитами в гривні – 22 % річних;

-    спот-курс купівлі долара США – 5,0158;

-    спот-курс продажу долара США – 5,1354.

Визначте форвардний курс банку на купівлю валюти за угодою через 3 місяці.

 

Завдання 3

Страхова компанія “Капітал” хоче розмістити тимчасово вільні кошти в сумі 1 млн грн на депозит у банку “Імідж” терміном на півроку. Банк “Імідж” пропонує клієнтам депозити на півроку в гривні за ставкою – 16,5 % річних та в доларах США за ставкою – 10 % річних. Визначте, як краще розмістити страховій компанії кошти на депозит у гривні чи депозит у доларах США, якщо банком встановлений наступний спот-курс долара США до гривні: купівля – 5,0212, продаж – 5,1271.

 

Завдання 4

Страхова компанія “Капітал” хоче розмістити тимчасово вільні кошти в сумі 2 млн доларів США на депозит у банку “Імідж” терміном на 3 місяці. Банк “Імідж” пропонує клієнтам депозити на півроку в гривні за ставкою 15 % річних та в доларах США за ставкою 9 % річних. Визначте, як краще розмістити страховій компанії кошти на депозит у гривні чи депозит у доларах США, якщо банком встановлений наступний спот-курс долара США до гривні: купівля – 5,0154, продаж – 5,2301.

 

Завдання 5

Страхова компанія “Капітал” хоче розмістити тимчасово вільні кошти в сумі 500 тис. доларів США на депозит у банку “Імідж” терміном на 6 місяців. Банк “Імідж” запропонував депозит на півроку в грив-ні за ставкою – 16 % річних або в доларах США за ставкою 8 % річних. Визначте, як краще розмістити страховій компанії кошти на депозит у гривні чи депозит у доларах США, якщо банком встановлений наступний спот-курс долара США до гривні: купівля – 5,0105, продаж – 5,2403. Проаналізуйте, чи вигідно страховій компанії ця угода через 6 місяців у випадку форвардного курсу, якщо банк надає кредити в гривні за ставкою – 25 % річних, а в доларах США – 16 % річних.

 

Практичне заняття 2

1.   Механізм здійснення операцій із залучення та розміщення валютних коштів.

2.   Методика визначення валютної позиції банку. Розв’язування задач.

3.   Нормативи НБУ щодо регулювання діяльності банків на валютному ринку.

 

До практичного заняття студент має знати: механізм здійснення операцій із залучення та розміщення коштів в іноземній валюті, поняття валютної позиції банку, методику визначення валютної позиції банку, розрахунок нормативу НБУ Н13 щодо регулювання валютної позиції банку.

Мета заняття: засвоїти на практиці методику визначення валютної позиції банку та розрахунку нормативу регулювання валютної позиції банку.

Після проведення заняття студент повинен уміти:

-  здійснювати операції з розміщення і залучення валютних коштів;

-  визначати валютну позицію банку;

-     розраховувати норматив Н13 регулювання валютної позиції банку.

 

Завдання для проведення практичного заняття 2

Завдання 1

На поточну дату вимоги та зобов’язання банку “Імідж” по долару США відповідно в гривні становлять:

-  кошти на поточних рахунках в USD – 1550 тис. грн;

-  кошти на коррахунках в інших банках в USD – 520 тис. грн;

-  кошти інших банків на коррахунках у банку в USD – 470 тис. грн;

-  депозити юридичних осіб в USD – 800 тис. грн;

-  кредитний портфель банку в USD – 1300 тис. грн;

-  депозити в інших банках в USD – 250 тис. грн;

-  позабалансові зобов’язання в USD – 350 тис. грн;

-  позабалансові вимоги в USD – 970 тис. грн.

Визначити характер та величину валютної позиції банку. Проаналізувати отримані результати.

 

Завдання 2

На поточну дату вимоги та зобов’язання банку “Імідж” по долару США відповідно в гривні становлять:

-  кошти на поточних рахунках в USD – 1350 тис. грн;

-  готівкова валюта в касі в USD – 60 тис. грн.;

-  кошти на коррахунках в інших банках в USD – 520 тис. грн;

-  кошти інших банків на коррахунках у банку в USD – 470 тис. грн;

-  депозити юридичних осіб в USD – 300 тис. грн;

-  кредитний портфель банку в USD – 1400 тис. грн;

-  депозити в інших банках в USD – 150 тис. грн;

-  позабалансові зобов’язання в USD – 250 тис. грн;

-  регулятивний капітал банку на вчорашню дату – 500 тис. грн;

-  позабалансові вимоги в USD – 170 тис. грн.

Визначте, як виконується норматив валютної позиції банку на поточну дату та проаналізуйте отримані результати.

 

Завдання 3

На поточну дату вимоги та зобов’язання банку “Імідж” по долару США та російському рублю відповідно становлять:

-  активи в USD – 150 тис.;

-  активи в RUB – 40 тис.;

-  зобов’язання в USD – 100 тис.;

-  зобов’язання в RUB – 40 тис.;

-  позабалансові зобов’зання в USD – 50 тис.;

-  позабалансові вимоги USD – 50 тис.;

-  позабалансові зобов’язання в RUB – 5 тис.;

-  позабалансові вимоги в RUB – 10 тис.

Визначити крос-курс USD до RUB, характер i величину валютної позиції банку, якщо офіційні курси валют на поточну дату: USD/UAH = 5,05 грн, RUB/UAH = 0,19 грн. Проаналізувати отримані результати.

 

Завдання 4

На поточну дату вимоги та зобов’язання банку “Імідж” по долару США та російському рублю відповідно становлять:

-    активи в USD – 150 тис.;

-    активи в RUB – 40 тис.;

-    зобов’язання в USD – 100 тис.;

-    зобов’язання в RUB – 40 тис.;

-    позабалансові зобов’зання в USD – 50 тис.;

-    позабалансові вимоги USD – 50 тис.;

-    позабалансові зобов’язання в RUB – 5 тис.;

-    позабалансові вимоги в RUB – 10 тис.

Визначте, за яких умов щодо регулятивного капіталу банку буде виконуватись норматив валютної позиції банку, якщо офіційні курси валют на поточну дату: USD/UAH = 5,05 грн, RUB/UAH = 0,19 грн. Проаналізувати отримані результати.

 

Завдання для самостійної роботи

1. За матеріалами ”Вісника НБУ” дослідіть структуру кредитного портфеля вітчизняних банків в іноземній валюті. Визначте тенденції у зміні структури кредитного портфеля за останні 5 років.

2. Визначте за матеріалами “Вісника НБУ” за п’ять останніх років та побудуйте діаграму або графік динаміки кредитів наданих в іноземній валюті. Зробіть висновки.

3. За матеріалами “Вісника НБУ” за останні 5 років проаналізуйте динаміку процентних ставок за депозитами в іноземній валюті. Проаналізуйте отриманий результат.

4. Дослідіть за статистичними матеріалами звітності у “Віснику НБУ” динаміку коливання процентних ставок за виданими кредитами в іноземній валюті протягом 5 останніх років. Зробіть відповідні висновки.

Теми рефератів

1. Діяльність комерційних банків на міжбанківському валютному ринку.

2. Система валютного регулювання та контроль НБУ за проведенням валютних операцій.

3. Форми міжнародних розрахунків у банківській системі України.

4. Перспективи розвитку конверсійних операцій на валютному ринку України.

5. Валютний ризик та способи його мінімізації.

 

Питання для самоконтролю

1. Валютний ринок та його основні учасники.

2. Як організований міжбанківський валютний ринок в Україні?

3. Що таке валюта, валютний курс, котирування валюти?

4. Як визначається офіційний курс гривні до іноземних валют?

5. Які види котирування поточного валютного курсу ви знаєте?

6. Які види міжнародних торговельних операцій в іноземній валюті ви знаєте?

7. Як діє механізм розрахунків міжнародним переказом?

8. Як здійснюються розрахунки міжнародним акредитивом?

9. У чому сутність інкасо та які його види ви знаєте?

10. Як класифікуються акредитиви?

11. Що таке конверсійні валютні операції?

12. У чому сутність проведення валютних операцій аутрайт?

13. Який механізм здійснення та види операцій своп?

14. Як розраховується форвардна маржа?

15. Що таке валютні ф’ючерси?

16. Як класифікуються валютні опціони?

17. Як ви розумієте сутність валютної позиції банку та які її види знаєте?

18. У чому полягає механізм управління валютною позицією банку?

19. Які види котирування поточного валютного курсу ви знаєте?

20. У чому полягає сутність операцій спот?

 

Тестові завдання

 

1. Курс, за яким банк продає іноземну валюту і купує національну, є:

а) крос-курсом;                 в) bid-курсом;

б) offer-курсом;                 г) плаваючим курсом.

 

2. Що справедливо у випадку прямого котирування валюти?

а) курс покупця вищий, а курс продавця нижчий;

б) курс продавця вищий, а курс покупця нижчий;

в) курс покупця нижчий, а курс продавця вищий;

г) курс продавця нижчий, а курс покупця вищий.

 

3. Які з суб’єктів є учасниками валютного ринку?

а) Державна податкова адміністрація;

б) Національний банк України;

в) валютні біржі;

г) Державне казначейство.

 

4. Які з перерахованих операцій є операціями з міжнародних розрахунків?

а) депозитні;        б) акредитив;       в) інкасо;          г) конверсійні.

 

5. Які з перерахованих операцій відносяться до конверсійних?

а) банківські перекази;                     в) форвардні;

б) акредитив;                                      г) ф’ючерсні.

 

6. Цінний папір, що містить умови на перевезення вантажів морським або річковим транспортом, називається:

а) опціон;                                            в) коносамент;

б) індосамент;                                    г) ф’ючерс.

 

7. Які з перерахованих суб’єктів беруть участь в угоді за документарним інкасо?

а) бенефіціар;                                     в) банк-емітент;

б) репрезентуючий банк;                г) негоціюючий банк.

 

8. Які з перерахованих угод відносяться до строкових?

а) спот;                 б) своп;                 в) tomorrow;         г) форвард.

 

9. Які з перерахованих угод відносяться до поточних (касових)?

а) тод;                    б) аутрайт;           в) овернайт;         г) ф’ючерс.

 

10. Продаж валюти на умовах спот з одночасною купівлею на умовах форвард відповідає угоді:

а) своп;        б) своп-репорт;      в) своп-депорт;        г) спот.

 

11. Які з валютних угод поєднують операції спот і форвард?

а) валютні опціони;                           в) своп;

б) ф’ючерс;                                        г) своп-репорт.

 

12. За спот-угодою поставка валюти здійснюється в термін:

а) в той же день;                                в) через день;

б) через два дні;                 г) через три дні.

13. Яка з угод відповідає купівлі валюти за умовами спот з одночасним продажем на умовах форвард?

а) форвард-репорт;                           в) своп-депорт;

б) своп-репорт;                                  г) своп.

 

14. Де укладається ф’ючерсний контракт?

а) на валютній біржі;

б) у валютній брокерській компанії;

в) в уповноваженому банку;

г) у приватних дилерів.

 

15. Яких видів бувають валютні опціони?

а) today;                               б) put;          в) call;              г) “tomorrow”.

 

16. Які з перерахованих міжнародних чеків можна передавати іншій особі за індосаментом?

а) кросовані;                                       в) ордерні;

б) підтверджені;                 г) на пред’явника.

 

17. Величина, на яку відрізняється курс купівлі чи продажу валюти від міжбанківського, називається:

а) маржа;             б) премія;             в) дисконт            г) спред.

 

Література: [4–6; 10, с. 199–252; 15; 18; 30; 34, с. 271–309; 36; 45; 49; 52; 53; пп. 11; 12 додатка В].

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Наверх ↑