Світовий ринок позичкових капіталів (СРПК): причини розвитку, структура. Ринки євровалют.

Причини виникнення світового ринку позичкового капіталу (СРПК):

·                   Інтернаціоналізація економічних відносин

·                   Бурхливий розвиток кредитних ринків найбільш розвинених країн світу

СРПК охоплює: національні ринки позичкового капіталу та міжнародні (регіональні) ринки позичкового капіталу, в тому числі Євроринки та операції з Євровалютою (два резидента на чужому ринку, чужу валюту)

Євровалюта – банківська валюта , яка конвертована.

В залежності від строків руху позичкового капіталу та економічного змісту операцій СРПК поділяється на:

1.                Світовий грошовий ринок – охоплює короткострокові та депозитно-позичкові операцій (від 1 дня до 1 року) і ринок Євровалют.

2.                Світовий ринок капіталу – тут здійснюються операції  середньострокового та довгострокового кредитування між резидентами та нерезидентам, а також надаються Єврокредити.  Міжнародний кредит, наприклад, український банк в англійського банку просить фунт стерлінгів. Єврокредит – український банк бере в англійському банку кредит у доларах.

3.                Світовий фінансовий ринок – це операції з цінними паперами, тут здійснюється емісія та купівля продаж цінних паперів. Приклад, охоплює ринок іноземних позик, які розмінюються позичальниками нерезидентами на національних ринках і ринках Єврокредитів. Євроринок – це частина СРПК, де здійснюються операції з євро валютою. Євровалюта – це вільноконвертована валюта певної країни (менше 10 у світі) переведена на рахунки в іноземні банки і використані ними в різних країнах включаючи країну емітента цієї валюти.

Особливості Євроринку:

·                   Операції на ньому не охоплюються валютним регулюванням і податковим законодавством конкретної країни

·                   Міжнародне кредитування – рух позичкового капіталу в сфері МЕВ, пов'язаний з наданням валютними та товарними ресурсами на умовах повернення терміновості та сплати грантів.

·                   Міжнародні кредити враховуються в платіжному балансі за статтею «інші інвестиції»

Сучасні тенденції розвитку міжнародного кредитування:

·                   Подовження термінів, їхня диференціація; збільшення обсягів.

·                   Інструменти міжнародного кредиту: позики (ширше ніж кредит), торгові кредити (між підприємствами коли експортер може почекати з оплатою)

·                   Валюти

·                   Депозити

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑