Пояснення міжнародної торгівлі на основі теорії життєвого циклу продукту Р.Вернона та теорією конкурентних переваг М.Портера.

ЖЦП – період часу протягом якого товар володіє життєздатністю і забезпечує досягнення цілей продавця

Стадія

Масштаб вир.

Базування вир.

Становище

Експорт

Впровадж

Дрібносерійний

Країна нововведення (як правило, розвинена)

Монопольне

Немає

Зростання

Попит зростає – вир. розшир.

+ інші країни

Конкуренція

Розширюється

Зрілість

Великосерійне

Вир-во поступ переміщ до КЩР, які волод. більшими ПП

Цінова конкуренція

Поступово скорочується

Занепад

Попит і вир-во зменшуються

КЩР

Цінова конкуренція

Немає – країна нововведення тепер імпортер

         Здобутки:

-                     Відображає еволюцію та хід торгівлі у багатьох галузях вир-ва (особливо побутова техніка)

Недоліки: неможливо пояснити торгівлю

-                     Товарами з коротким ЖЦП

-                     Товарами з високими витратами на транспортування

-                     Товарами, які мають значні можливості для диференціацію за якістю або вузьке коло споживачів.

Майкл Портер «Конкурентні переваги країн» 1991р.

         Основні постулати:

1. В сучасних умовах більшу увагу мають переваги, набуті країною (розвиток технології, підвищення кваліфікації), аніж природні переваги (клімат, забезпеченість ресурсами), які цілеспрямовано формуються в процесі конкурентної боротьби.

2. На світовому ринку конкурують фірми, а не країни

Стратегія і структура фірм, конкуруюче середовищеФактори, що формують середовище, в якому розвив конкурентні переваги фірм та галузей можна представити у вигляді «Національного ромбу»

Якість факторів виробництва,Пов’язані та допоміжні галузі,Умови попиту 


Зазначені фактори утворюють динамічну систему, елементи якої взаємно посилюють одне одного і сприяють їх подальшому розвитку. Найбільший шанс на успіх мають компанії в тих галузях, де ці фактори конкурентної переваги мають найбільш сприятливий характер.

Уряд, проводячи цілеспрямовану політику, має спонукати або підштовхувати компанії до підвищення їхньої конкурентоспроможності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑