Правові засади юридичної діяльності.

Юридична діяльність - вид соціальної діяльності, якою займаються юристи з використанням юридичних знань, засобів, дотримуючись у передбачених законом випадках юридичної форми, з метою вирішення різних юридичних проблем. За античних часів Ю. Д. Не була самостійним видом діяльності.

Метою даної діяльності є: підвищення рівня еколого-правової культури населення України та вирішення його конкретних екологічних та інших, тісно з ними пов’язаних, проблем, в тому числі, залучення широких верств населення до захисту своїх законних прав та інтересів.

Основними напрямками діяльності щодо надання безкоштовної юридичної допомоги з екологічних та інших, тісно пов’язаних з ними питань, є:

·                     Консультування та надання юридичної допомоги громадянам;

·                     Консультування та надання юридичної допомоги активістам ВЕГО «МАМА-86» та іншим громадським організаціям;

·                     Участь та проведення лекцій, семінарів, тренінгів, конференцій тощо;

·                     Участь у національних та міжнародних виставках екологічного спрямування, Дні НУО тощо;

·                     Поширення друкованих матеріалів щодо екологічних та інших, тісно з ними пов’язаних, прав громадян серед населення;

·                     Участь в розробці нормативно-правових актів екологічного характеру.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54  Наверх ↑