Питання для підсумкового контролю.

1. Класифікація шкідливих домішок та основних методів очищення вод.

2. Водоспоживання і споживачі води.

3. Прояснення вод від грубодисперсних домішок у гідроциклонах.

4. Прояснення вод відстоюванням.

5. Фільтрування як метод видалення грубодисперсних домішок.

6. Флотація як метод видалення грубодисперсних домішок.

7. Коагулянти. Механізм очищення води коагулянтами.

8. Флокуляція. Механізм очищення води флокулянтами.

9. Електрофлокуляція та електрофільтрування.

10. Зміст методу хімічного осадження.

11. Видалення металів: електролітичне та цементація.

12. Фізична дегазація.

13. Хімічна дегазація.

14. Іонообмінні матеріали. Фізикохімія іонного обміну.

15. Технологія обробки води на іонітних фільтрах.

16. Специфіка адсорбції з водних розчинів та межі її застосування.

17. Вибір адсорбентів. Методи регенерації адсорбентів.

18. Технологія очищення вод адсорбційними методами.

19. Очищення вод екстракцією. Методи регенерації екстрагенту.

20. Зміст мембранних методів та межі їх застосування.

21. Очищення вод електродіалізом.

22. Очищення вод випарюванням.

23. Очищення вод дистиляцією та ректифікацією.

24. Очищення вод виморожуванням та кристалізацією.

25. Деструктивні методи очищення води.

26. Біологічні методи очищення води.

27. Переробка рідких продуктів водоочищення.

28. Переробка твердих продуктів водоочищення.

29. Методи контролю вмісту загального заліза у воді.

30. Методи контролю вмісту азоту мінеральних сполук у воді.

31. Методи контролю вмісту остаточного хлору та хлоридів.

32. Методи контролю вмісту сульфатів.

33. Методи контролю вмісту свинцю та цинку.

34. Методи контролю санітарно – бактеріальних показників.

35. Правила відбору проб води. Вимоги до транспортування проб води.

36. Польові методи контролю якості води.

37. Контроль органолептичних показників води.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Наверх ↑