Словник.

Термін

Визначення

Якість води

Сукупність фізичних показникв води та кількісний та якісний склад її домішок (хімічни та санітарно – біологічних).

Прояснення води

Процес видалення з води крупнодисперсних механічних домішок (замулення та засмічення води).

Фільтрування

Прцес видалення домішок шляхом розділення при проходженні рідини крізь пористу перегородку.

Флотація

Процес видалення домішок за рахунок адгезійної взаємодії частинок забруднювача та бульбашок повітря, що барботуються через забруднену воду.

Коагуляція

Процес агрегації домішок під дією спеціальних речовин – коагулянтів.

Флокуляція

Процес сполучення агрегатів забрудника (міцел) ланцюжками органічних молекул з утворенням пластівців.

Центрифугування

Видалення забрудника під дією відцентрових сил.

Дегазація

Видалення з води розчинених газів.

Іонообмінни смоли

Речовини органічного походження здатні замінювати радикали (атоми металів чи гідроксильні групи) на іони розчину, що мають відповідну величину та знак заряду.

Адсорбція

Процес видалення домішок шляхом пропускання забрудненої води через спеціальний матеріал. При цьому домішки затримуються за рахунок фізичної взаємодії з сорбентом (фізична адсорбція) або хімічної взаємодії (хемосорбція).

Мембранне розділення

Процес видалення забрудника шляхом пропускання води крізь проникну, напівпроникну або непроникну мембрану під дією різниці тисків, концентрацій чи температур.

Біологічне очищення

Видалення органічних речовин з води завдяки мікроорганізмам, для яких данні домішки є поживним субстратом, а процес видаленням домішок – харчуванням.

Деструкція

Розкладання речовин під дією фізичних чи хімічних чинників.

Екстрагування

Процес видалення домішок води шляхом вилучення їх переходом та розчиненням у речовині, яка з водою не змішується з наступнтм розділенням на екстракт (екстрагент та вилучні домішки) та рафінат (очищена вода).

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Наверх ↑