8.2. Газогідратне опріснення води.

Газогідратне опріснення води є подальшим удосконаленням процесу виморожування.

 

Схема газогідратного процесу опріснення води:

1,2— турбіни, 3, 4, 6, 7 — теплообмінники, 5, 11 — насоси; 8, 9 — компресори; 10 — реактор; 12 — сепараційна камера; 13 — камера топлення-конденсації

У реактор 10 подають попередньо охолоджену в теплообмінниках 3 і 4 мі­нералізовану воду. Туди ж крізь дросельний клапан вводять рідкий пропан. Час­тина пропану випаровується, охолоджуючи воду до необхідної' температури, а інша частина взаємодіє з водою з утворенням кристалогідратів. Криста­логідрати пропану утворюються за тиску 490 кпа і температури 1,7°С.

Суспензія газогідратів і розсолу насосом /1 подається в сепараційну каме­ру 12. Після сепарації і відмивання газогідрати надходять у камеру топлення-конденсації 13. В останній підтримуються температура 7,3 °С і тиск 588 кпа. За цих умов газогідрати розкладаються на воду і рідкий пропан за рахунок теп­лоти конденсації і компромованого пропану. Внаслідок різниці густин суміш рід­кого пропану і прісної води розділяється. Пропан повторно повертають у цикл, а прісну воду виводять із системи крізь теплообмінники 4, 6 і 7. Для використання кінетичної енергії рідин, що видаляються, передбачені турбіни 1 і 2.

Газогідратний процес опріснення мінералізованої води відрізняється ве­ликою складністю процесів утворення газогідратів, особливо їх сепарації, очи­щення і розкладання. Намагаються отримувати газогідрати з мінімальною кіль­кістю інтерміцелярних вкраплень солей, а також здійснити ефективні сепарацію та очищення газогідратів від маточного розсолу пресуванням або центри­фугуванням.

Узагальненя:

Виморожування – процес очищення стічних та природних вод від розчинних домішок. В основі лежить фазовий перехід " вода рідка – крига". Він досягається в природних умовах завдяки добовим коливанням температури та в штучних умовах за допомогою холодоагентів. Також цей метод використовують для опріснення солоних вод. В наш час метод виморожування ще не набув значного поширення.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Наверх ↑