Іспанська мова (друга іноземна мова) Шифр дисципліни - 6.030405/00/2.15

Курс 3-4; семестр 5-8; всього годин - 432; на тиждень - 4 год.; 12 кредитів. Обов'язкова

Мета курсу: дати студентам-бакалаврам основи знання з іспанської мови, навчити їх працювати з фаховою літературою, написаною іспанською мовою, розвивати навики читання, письма, аудіювання, діалогічного та монологічного мовлення, ознайомити із цивілізацією та культурою іспаномовних країн.

Для її досягнення вивчаються різноманітні тексти, що дають знання про культуру та цивілізацію Іспанії та Латинської Америки, пропонується система діалогічних реплік, які дозволяють спілкуватися з іноземцями, особливо, коли розмова стосується особи студента, його повсякденного життя або наукових інтересів, проводяться різноманітні письмові роботи на засвоєння лексико- граматичного матеріалу, аудіювання текстів, а також проводиться переказ текстів, реалізуються також загальноосвітні пізнавальні та виховні завдання.

На основі отриманих теоретичних та практичних знань з граматики іспанської мови та на основі вивчених розмовних тем виробити в студентів уміння вільно розмовляти і мислити в іншомовному середовищі, вільно читати спеціальні тексти, розуміти основний зміст прочитаного, формулювати питання до змісту прочитаного і відповідати на них, реферувати зміст прочитаного українською та іспанською мовами.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

            A.Gonzälez Hermoso, J.R.Cuenot, M.Sänchez Alfaro. Практический курс испанского языка. Грамматика. К.: Методика, 19998г.

            А.Гонсалес-Фернандес, Н.М. Шидловская, А.В. Дементьев. Учебное пособие по испанскому языку. - М.: Высш. шк., 2003

            А.И.Патрушев. Учебник испанского языка. Практический курс (продвинутый этап). - М.2003.

            Кармен Рамирес-Ибаньес, Харда Кувер. Тесты по испанскому языку. - К.: Астрель.АСТ, 2002.

            Кармен Рамирес де Кенингбаур, Харда Кувер. Испанский за 30 дней. - К.: Методика, 1998.

Методика викладання та методи навчання: практичні групові заняття, комунікативно спрямовані з особистісною орієнтацією, на яких взаємопов'язане навчання видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання та переклад, письмо), консультації.

Оцінювання:

поточне: контрольні, тестування, усні відповіді; підсумкове: 3 заліки, екзамен (усний).

Теорія і практика перекладу (іспанська мова) Шифр дисципліни - 6.030405/00/2.10

Курс 3-4; семестр 5-8; всього годин - 297; на тиждень - 2,5 год.; 8,25 кредитів. Обов'язкова

Попередні умови: 6.030405/00/2.04

Мета курсу: дати студентам-бакалаврам поглиблені знання з перекладу іспанської мови, навчити їх працювати з фаховою літературою, написаною іспанською мовою, розвивати вміння реферувати зміст прочитаного.

Для її досягнення вивчаються різноманітні тексти, що дають знання про культуру та цивілізацію іспаномовних країн, пропонується система діалогічних реплік, які дозволяють спілкуватися з іноземцями, особливо, коли розмова стосується особи студента, його повсякденного життя або наукових інтересів, проводяться різноманітні письмові роботи на засвоєння вивченого матеріалу, а також проводиться переказ текстів.

На основі отриманих теоретичних та практичних знань з перекладу іспанською мовою виробити в студентів уміння вільно розмовляти і мислити в іншомовному середовищі, вільно читати спеціальні тексти, розуміти основний зміст прочитаного, формулювати питання до змісту прочитаного і відповідати на них.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1.             A.Gonzälez Hermoso, J.R.Cuenot, M.Sänchez Alfaro. Практический курс испанского языка. Грамматика. К.: Методика, 19998г.

2.             А.Гонсалес-Фернандес, Н.М. Шидловская, А.В. Дементьев. Учебное пособие по испанскому языку. - М Высшая школа, 2003

3.             Е.И. Родригес-Данилевская, А.И.Патрушев, И.Л. Степунина. Учебник испанского языка. Практический курс для начинающих. - М.ЧеРо, 2002

4.             Кармен Рамирес-Ибаньес, Харда Кувер . Тесты по испанскому языку. К.Астрель.АСТ, 2002.

5.             Кармен Рамирес де Кенингбаур, Харда Кувер. Испанский за 30 дней. - К. Методика, 1998 г.

Методика викладання та методи навчання: практичні групові заняття, комунікативно спрямовані з особистісною орієнтацією, на яких взаємопов'язане навчання видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання та переклад, письмо).

Філософія

Шифр дисципліни - 6.030405/00/1.04

Курс 2; семестр 3; всього годин - 108; на тиждень - 3 год. (л.); 3 кредити. Обов'язкова

Попередні умови: 6.030405/00/1.02.

Мета курсу: Ознайомити студентів і навчити аналізувати і критично оцінювати основні джерела курсу, основні статті по темах курсу у наукових журналах „Вопросы философии", „Філософська думка", „Философские науки" для розуміння концептуальної цілісності курсу філософських засобів концепцій і підходів для глибокого розкриття сутності світобудови і людини та їх співбуття у дискурсі взаємозв'язку знання і пізнання філософії, і методології науки, прищеплення навиків оцінки західних філософських напрямів і підходів.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1.             Вебер М. Наука как призвание и профессия. - М., 1990.

2.             Кун Т. Структура научных революций. - М., 1975.

3.             Наука // Философская энциклопедия. - Т. 3. - С. 562-571.

4.             Наука и ценности. - Л., 1990.

5.             Хабермас Ю. Познание и интерес // Философские науки. - 1990. - № 1.

6.             Хайдеггер М. О сущности истины // Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. - М., 1991. - с. 8-27.

7.             Штейн Л. Логіко-філософський трактат. Філософські дослідження. - К., 1995. Викладацький склад:

Вовк Степан Миколайович - професор, доктор філософських наук

Методика викладання та методи навчання: проблемні лекції, групові семінари та практичні заняття, індивідуальні та групові консультації, теоретичні дискусії.

Оцінювання:

поточний: контрольні роботи, тестування, усні відповіді; підсумкове: екзамен (усний).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑