Іспанська мова

Шифр дисципліни - 8.030405/00/08

Курс 5; семестр 9-10; всього годин - 135; на тиждень - 2 год.; 3,75 кредиту. Обов'язкова

Мета курсу: розвиток здібностей та здатності студентів користуватися іспанською мовою для досягнення комунікативних цілей. Основне завдання практичного курсу полягає в тому, щоб навчити студентів працювати з фаховою літературою, вільно їх читати, розуміти основний зміст прочитаного, формулювати питання за змістом і відповідати на них, реферувати зміст прочитаного українською та іспанською мовами.

На цьому етапі вивчення іспанської мови подаються деякі особливості іспанської мови в Аргентині, де граматична система пізнала найбільших змін, та в Мексиці, як найбільшій іспаномовній країні.

На основі отриманих теоретичних знань цей курс має за мету вдосконалення мовних навичок як за допомогою вчителя, так і самостійно.

Магістр повинен знати основну артикуляцію, будову іспанської мови, всі явища та спеціальні конструкції морфології та синтаксису, простомовні та най розповсюджені стійкі словосполучення і висловлювання. Лексичний мінімум в обсязі 5000 одиниць активно засвоєної лексики, пасивного запасу - 5500 одиниць.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1.             В.В.Шишков, Іспанська лексика. Підручник.(Розмовна іспанська мова) . Тов."ВП Логос", К.,2004.

2.             A.Gonzälez Hermoso, J.R.Cuenot, M.Sanchez Alfaro. Практический курс испанского языка. Грамматика. К.: Методика, 19998г.

3.             A.Gonzälez Hermoso, J.R.Cuenot, M.Sänchez Alfaro. Практический курс испанского языка. Упражнения. Уровень 3. К.: Методика, 19998г.

4.             А.И.Патрушев. Учебник испанского языка. Практический курс (продвинутый этап). - М.2003

5.             О.М. Капустова . Бизнес-курс испанского языка. ООО «ИП Логос», Киев, 2003.

Викладацький склад:

Будник Тетяна Олексіївна - асистент.

Методика викладання та методи навчання: практичні групові заняття, комунікативно спрямовані з особистісною орієнтацією, на яких взаємопов'язане навчання видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання та переклад, письмо), консультації, перекладацький практикум (10 семестр).

Оцінювання:

поточне: контрольні, тестування, усні відповіді; підсумкове: екзамен (усний).

Іспанська мова

Шифр дисципліни - 7.030405/00/02

Курс 5; семестр 9-10; всього годин - 108; на тиждень - 2 год.; 3 кредити. Обов'язкова

Мета курсу: розвиток здібностей та здатності студентів користуватися іспанською мовою для досягнення комунікативних цілей. Основне завдання практичного курсу полягає в тому, щоб навчити студентів працювати з фаховою літературою, вільно їх читати, розуміти основний зміст прочитаного, формулювати питання за змістом і відповідати на них, реферувати зміст прочитаного українською та іспанською мовами.

На цьому етапі вивчення іспанської мови подаються деякі особливості іспанської мови в Аргентині, де граматична система пізнала найбільших змін, та в Мексиці, як найбільшій іспаномовній країні.

На основі отриманих теоретичних знань цей курс має за мету вдосконалення мовних навичок як за допомогою вчителя, так і самостійно.

Спеціаліст повинен знати основну артикуляцію, будову іспанської мови, всі явища та спеціальні конструкції морфології та синтаксису, простомовні та най розповсюджені стійкі словосполучення і висловлювання. Лексичний мінімум в обсязі 5000 одиниць активно засвоєної лексики, пасивного запасу - 5500 одиниць.

Для засвоєння курсу пропонуються такі літературні джерела:

1.             В.В.Шишков, Іспанська лексика. Підручник.(Розмовна іспанська мова). - К.: Логос, 2004.

2.             A.Gonzalez Hermoso, J.R.Cuenot, M.Sanchez Alfaro. Практический курс испанского языка. Грамматика. К.: Методика, 19998г.

3.             A.Gonzalez Hermoso, J.R.Cuenot, M.Sanchez Alfaro. Практический курс испанского языка. Упражнения. Уровень 2. К.: Методика, 19998г.

4.             А.И.Патрушев. Учебник испанского языка. Практический курс (продвинутый этап). - М.2003

5.             О.М. Капустова . Бизнес-курс испанского языка. - К.: Логос, 2003

Викладацький склад:

Будник Тетяна Олексіївна - асистент.

Методика викладання та методи навчання: практичні групові заняття, комунікативно спрямовані з особистісною орієнтацією, на яких взаємопов'язане навчання видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання та переклад, письмо), консультації, перекладацький практикум (10 семестр).

Оцінювання:

поточне: контрольні, тестування, усні відповіді; підсумкове: екзамен (усний).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑