Положення, застосовні до всіх клієнтів з надання впевненості

8.104  Якщо член групи з надання впевненості або його найближчий родич мають
прямий фінансовий інтерес або суттєвий непрямий фінансовий інтерес у
компанп юиента з надання впевненості, то загроза власного інтересу, що
виникла, буде настільки значною, що єдиним застережним заходом, доступним
для усунення загрози чи зменшення до прийнятного рівня, буде:

       ліквідація фінансового інтересу до того, як особа стане членом групи з
надання впевненості;

       ліквідація непрямого фінансового інтересу повністю чи ліквідація його
достатньої суми, щоб інтерес, що залишається, більше не був суттєвим, до
того, як особа стане членом групи з надання впевненості,

або

•             усунення  від завдання  з  надання  впевненості  члена групи  з  надання
впевненості.

8.105   Якщо  член  групи  з  надання  впевненості  або  його  найближчий  родич
отримують, наприклад у спадщину, подарунок або, внаслідок злиття, прямий
фінансовий інтерес або суттєвий непрямий фінансовий інтерес у компанії
клієнта з надання впевненості, може виникнути загроза власного інтересу. Для
усунення загрози чи зменшення її до прийнятного рівня треба вжити такі
застережні заходи:

•             ліквідація фінансового інтересу найближчим часом
або

•             усунення  від завдання  з  надання  впевненості  члена групи  з  надання
впевненості.

Протягом періоду до лисвщаци фшансового інтересу або виключення особи з групи з надання впевненості слід розглянути, чи необхідні додаткові застережні заходи для зменшення загрози до прийнятного рівня. Такі застережні заходи можуть включати:

•             обговорення проблеми з найвищим управлінським персоналом (наприклад,
аудиторським комітетом)

або

•             залучення  додаткового  професійного  бухгалтера  для  огляду  виконаної
роботи або отримання іншої консультації при потребі

8.106  Якщо член групи з надання впевненості знає, що його чи її близький родич
мають прямий фінансовий інтерес чи суттєвий непрямий інтерес у компанії
клієнта з надання впевненості, може виникнути загроза власного інтересу. При
оцінюванні значущості будь-якої загрози слід розглядати характер стосунків
між членом групи з надання впевненості та близьким родичем і суттєвість
фінансового інтересу. Коли значущість фінансового інтересу оцінена, слід
розглянути застережні заходи та вжити їх при потребі. Такі застережні заходи
можуть включати:

•             ліквідацію близьким родичем усього  або значної частини  фінансового
iHTepecy найближчим часом;

620

       обговорення проблеми з найвищим управлінським персоналом (наприклад,
аудиторським комітетом);

       залучення додаткового професійного бухгалтера, який не брав участі в
завданні з надання впевненості, для огляду роботи, виконаної членом групи
з надання впевненості, що має близького родича, або отримання іншої
консультації при потребі

або

•             усунення цієї особи від завдання з надання впевненості.

8.107  Якщо фірма чи член групи з надання впевненості утримує прямий фінансовий
інтерес чи суттєвий непрямий інтерес у компанп юиента з надання впевненості
як довіритель, може виникнути загроза власного інтересу внаслідок імовірного
впливу трасту на клієнта з надання впевненості. Відповідно, такий інтерес слід
утримувати, тільки якщо:

       член групи з надання впевненості, найближчий родич члена групи з надання
впевненості та фірма не є бенефіціарами трасту;

       інтерес,  утримуваний у  компанп  юиента з  надання  впевненості,  не  є
суттєвим для трасту;

       траст не може здійснювати значний вплив на клієнта з надання впевненості;

       член групи з надання впевненості чи фірма не мають значного впливу на
будь-яю 1нвестиц1йн1 рішення, пов'язані з фінансовим інтересом у компанії
клієнта.

8.108  Слід розглянути, чи можуть створити загрозу власного інтересу фінансові
інтереси осіб, які не є членами групи з надання впевненосп, шпми близькими
або найближчими родичами. Такими особами можуть бути:

       партнери та їх найближчі родичі, які не є членами групи з надання
впевненості;

       партнери та управлінські працівники, які надають послуги не з надання
впевненості клієнтові з надання впевненості;

       особи,  які  мають  тісні  особисті  стосунки  з  членом  групи  з  надання
впевненості.

Чи  створюють  інтереси,  утримувані  такими  особами,  загрозу  власного інтересу, залежатиме від таких факторів:

       організаційної, операційної та звітної структури фірми;

       характеру  стосунків  між  цією  особою  та  членом  групи  з  надання
впевненості.

Слід оцінити значущість загрози та, якщо загроза не є явно незначною, слід розглянути та вжити застережні заходи, необхідні для зменшення загрози до прийнятного рівня. Такі застережні заходи можуть включати:

       якщо доречно, політику, спрямовану на не утримування таких інтересів;

       обговорення питання з найвищим управлінським персоналом (наприклад,
аудиторським комітетом)

або

621

•             залучення додаткового професійного бухгалтера, який не брав участі в
завданні з надання впевненості, для огляду виконаної роботи або надання
іншої консультації при потребі

8.109  Ненавмисне  порушення  положень  цього  Розділу  в  тому,  що  стосується
фінансового інтересу в компанп юиента з надання впевненості, не зашкодить
незалежносп ф1рми, фірми мережі чи члена групи з надання впевненості, якщо:

                 фірма та фірма мережі встановили політику і процедури, які вимагають
вщ ycix професіоналів негайно доповідати фірмі про будь-які порушення,
які є наслідком придбання, успадкування чи отримання іншим чином
фінансового інтересу в компанп юиента;

                 фірма та фірма мережі негайно повідомляють професіонала про те, що
слщ лшвщувати фінансовий інтерес;

                 ліквідація відбувається на найближчу можливу дату після визначення
проблеми або працівника аудиторської фірми усувають від роботи в групі з
надання впевненості.

8.110  Якщо відбулося ненавмисне порушення положень цього Розділу в тому, що
стосується фінансового інтересу в компани юпента з надання впевненості,
фірмі слід розглянути, чи вжити застережних заходів. Такі застережні заходи
можуть включати:

•             залучення додаткового професійного бухгалтера, який не брав участі в
завданні з надання впевненості, для огляду роботи, виконаної членом групи
з надання впевненості,

або

•             усунення цієї особи від участі у прийнятті будь-яких суттєвих рішень, що
стосуються завдання з надання впевненості.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Наверх ↑