Вступ

8.100     Наведені далі приклади визначають конкретні обставини та відносини, що
можуть  створювати  загрози  для  незалежності.  Приклади  ілюструють
потенційні загрози, що склалися, та застережні заходи для усунення або
зменшення загроз до прийнятного рівня в кожній ситуації. Приклади не є
вичерпними. На практищ вщ ф1рми, фірм мережі та членів групи з надання
впевненості вимагатиметься оцінювання наслідків подібних, але відмінних
обставин та відносин та визначення того, чи можна вживати застережні заходи,
включаючи  застережні  заходи  в  параграфах  8.37-8.42,  для  задовільного
вирішення проблем загрози для незалежності. У параграфах 8.1-8.48 цього
Розділу містяться концептуальні рекомендації щодо надання допомоги в цьому
nponeci.

8.101               У деяких прикладах ідеться про клієнтів з аудиту, в інших - про клієнтів з
надання впевненості, які не є клієнтами з аудиту. В прикладах проілюстровано,
як слід застосовувати застережні заходи з метою виконання членами групи з
надання впевненості, фірмою та фірмами мережі вимоги незалежносп вщ
клієнта з аудиту, а також членами групи з надання впевненості та фірмою -
вимоги незалежносп вщ юпента з надання впевненості, який не є клієнтом з
аудиту. Приклади не включають висновки про надання впевненості клієнтові з
надання впевненості, який не є клієнтом з аудиту, причому коло користувачів
висновків  чітко  обмежене  заздалегідь  визначеними  користувачами.  Як
стверджується в параграфі 8.15 для таких зав дань, члени групи з надання
впевненості та їхні близькі та найближчі родичі мають бути незалежними від
клієнта з  надання  впевненості.  Крім того,  фірмі  не  слід  мати  суттєвий
фінансовий  інтерес,  прямий чи  непрямий,  у  компанп  юпента з  надання
впевненості.

Фінансові інтереси

8.102     Фінансовий інтерес у компанії клієнта з надання впевненості може створювати
загрозу власного інтересу. При оцінювання значущості загрози та відповідних
застережних заходів, що їх слід ужити для усунення чи зменшення загрози до
прийнятного рівня, необхідно перевірити характер фінансового інтересу. Це
включає оцінку ролі особи, що має фінансовий інтерес, суттєвості фінансового
iHTepecy та типу фінансового інтересу (прямий чи непрямий).

8.103               При оцінюванні типу фінансового інтересу слід розглянути той факт, що
фінансові інтереси можуть бути дуже різні: вщ iHTepecie, коли особа не має
контролю  над  інвестиційним  механізмом  або  утримуваним  фінансовим
інтересом  (наприклад,  взаємний  фонд,  пайовий  інвестиційний  фонд  чи
подібний проміжний механізм), - до інтересів, коли особа має контроль над
фінансовим  інтересом  (наприклад,  як  довірений  керуючий)  або  здатна
впливати  на швестищйш р1шення.  При  оцінюванні  значущості  будь-якої
загрози для незалежності важливо перевірити ступінь контролю чи впливу,
який може здійснюватися на посередника, утримуваний фінансовий інтерес або
стратегію інвестицій. Якщо контроль існує, фінансовий інтерес треба вважати
прямим. Навпаки, коли утримувач фінансового інтересу не має можливості
здійснювати такий контроль, фінансовий інтерес треба вважати непрямим.

619

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Наверх ↑