Гонорари та ціни Гонорари: відносний розмір

8.203   Якщо загальний гонорар, визначений клієнтом з надання впевненості, являє
собою велику частину загальних гонорарів фірми, то залежність від такого
клієнта або групи клієнтів та занепокоєність щодо ймовірності втрати клієнта
може створити загрозу власного інтересу. Значущість загрози залежатиме від
таких чинників:

645

       структури фірми;

       від того, чи є фірма солідною, чи недавно створеною.

Слід оцінити значущість загрози та, якщо загроза не є явно незначною, слід розглянути та вжити застережні заходи, необхідні для зменшення загрози до прийнятного рівня. Такі застережні заходи можуть включати:

       обговорення обсягу та характеру нарахованих гонорарів з аудиторським
комітетом чи іншим найвищим управлінським персоналом;

       здійснення заходів для зменшення залежносп вщ юпента;

       зовнішній огляд контролю якості;

       консультування   з   третьою   стороною   (наприклад,   професійним
регулювальним органом чи іншим професійним бухгалтером).

8.204 Загроза власного інтересу може також виникнути, якщо гонорари, нараховані
клієнтом з надання впевненості, становлять велику частину доходів окремого
партнера.  Слщ  ощнити  значущість  загрози  та,  якщо  загроза  не  є явно
незначною,  слід  розглянути  та  вжити  застережні  заходи,  необхідні  для
зменшення загрози до прийнятного рівня. Такі застережні заходи можуть
включати:

       політику  та процедури  щодо  впровадження  та моніторингу  завдань з
надання впевненості;

       залучення додаткового професійного бухгалтера, який не був членом групи з
надання впевненості, для огляду виконаної роботи або для надання (при
потребі) інших консультацій.

Гонорари: прострочені

8.205  Загроза власного інтересу може виникнути, якщо гонорар до сплати клієнтом з
надання впевненості за професійні послуги залишається несплаченим протягом
тривалого часу, особливо якщо значна частина не сплачується до подання
висновку з надання впевненості за наступний рік. Як правило, сплату такого
гонорару слід вимагати до надання висновку. Можна вжити такі застережні
заходи:

       обговорення рівня гонорарів до сплати з аудиторським комітетом чи іншим
найвищим управлінським персоналом;

       залучення додаткового професійного бухгалтера, який не брав участі в
завданні  з  надання  впевненості,  для  надання  консультацій  чи  огляду
виконаної роботи.

 також слід розглянути, чи можна вважати прострочений гонорар еквівалентним позиці клієнтові та чи доцільно, з огляду на значущість простроченого гонорару, призначити нову фірму.

646

Ціни

8.206 Якщо  фірма отримує завдання з  надання  впевненості за значно менший
гонорар, ніж нарахований попереднш ф1рм1 або нарахований іншими фірмами,
загроза власного інтересу, що виникла, не зменшиться до прийнятного рівня,
якщо:

       фірма  не  буде  здатна  показати,  що  для  виконання  завдання  був
установлений відповідний час та кваліфікований персонал;

       не виконані вимоги всіх застосовних стандартів з надання впевненості,
інструкцій та процедур контролю якості.

Умовні гонорари

8.207    Умовні гонорари - це плата, підрахована за попередньо встановленою основою
у зв'язку з наслідками операції чи результатом виконаної роботи. У цьому
Розділі гонорари не вважаються умовними, якщо їх установив суд чи інший
державний орган.

8.208    Умовні  гонорари,  нараховаш  ф1рмою  у  зв'язку  із  завданням  з  надання
впевненості, створюють загрози власного інтересу та захисту, які не можна
зменшити до прийнятного рівня шляхом здійснення жодного застережного заходу.
Відповідно, фірмі не слід укладати угоди про гонорари за завдання з надання
впевненості, згідно з якою сума гонорару залежить від результату роботи з надання
впевненості або від питань, яю е предметом завдання з надання впевненості.

8.209    Умовні гонорари, нараховаш ф1рмою у зв'язку з послугою не з надання
впевненості, надану клієнтові з надання впевненості, також можуть створювати
загрози власного інтересу та захисту. Якщо сума гонорару за завдання з
надання  впевненості  була узгоджена або  очікувана протягом завдання з
надання впевненосп i залежала від результату такого завдання з надання
впевненості, загрози не можуть бути зменшені до прийнятного рівня шляхом
здійснення жодного застережного заходу. Відповідно, єдиний прийнятний захід -
не погоджуватися на такі угоди. Для інших типів угод про умовні гонорари
значущість загроз, що виникли, залежатиме від таких чинників:

       діапазону можливих сум гонорарів;

       ступеня змінності цих сум;

       основи визначення гонорарів;

       чи розглядається результат операції незалежною третьою стороною;

       впливу події чи операції на завдання з надання впевненості.

Слід оцінити значущість загроз та, якщо загрози не є явно незначними, слід розглянути та вжити застережні заходи, необхідні для зменшення загроз до прийнятного рівня. Такі застережні заходи можуть включати:

•             розкриття  інформації  про  характер  та  обсяг  нарахованого  гонорару

647

аудиторському  комітетові  чи  іншому  найвищому  управлінському персоналові;

       огляд чи визначення остаточного гонорару незв'язаною третьою стороною;

       політику та процедури забезпечення якості та контролю.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Наверх ↑