Сутність цінової політики М

М цінова політика (ЦП) – комплекс заходів стосовно визначення відпускної ціни, знижок, умов оплати за товари і послуги, управління цінами з урахуванням побажань та можливостей споживачів, а також  одночасного забезпечення прибутку п-ва.

Роль МЦП залежить від типу ринку. Найбільша – на монополістичн (недосконалій) конкуренції… П-ва використ стратегію диференціації, яка базується на зовн конкурентних перевагах, тобто відмітних якостях товарів. Менша роль – на олігопольн ринку… Незначна – на ринку чистої конкуренції (наявність ринкової ціни…). Головне завдання – простежити за обсягами AD i AS, динамікою цін. Мінімальна – на ринку чистої монополії.

АЛЕ з 70х рр. значення МЦП зменшується, але з початку 90-х рр, коли товарні методи конкуренції в багатьох галузях майже вичерпали себе, на перший план знову виходить ЦП.

МЦП: пряма, опосередкована.

67. Ціна в сис-мі маркетингового комплексу.

70. Ціна в маркетингу

Ціна – це грошовий вираз вартості товару. Має різні назви: плата, проценти, страховий внесок, гонорар, тариф, аванс, комісійні, з/п. Властивості ціни: - головний інструмент конкурентної боротьби, - важлива передумова освоєння п-вом ринків чи стратегічних просторів, - відповідний рівень цін дає можливість виробнику продати товар, отримати відповідні доходи і прибутки, а споживачеві цей товар придбати і використати за власними потребами, - це просто і точно вимірювана змінна, яка традиційно використовується в усіх ек розрахунках п-ва, - зрівнює попит і пропонування.

Праввильне встановлення цін допомагає п-ву отримати максимальний прибуток, або такий, що постійно зростає; збільшити обсяги товарообороту чи доходів від продажу, частки ринку; перемогти в конкурентній боротьбі; забезпечити доступність товарів чи послуг з урахуванням купівельної спроможності споживачів; вижити фірмі.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Наверх ↑