Тема10. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

1 Основні поняття та значення пожежної безпеки

Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин

Під пожежною небезпекою розуміють можливість виникнення і розвитку пожежі, яка є у якійсь речовині, стані або процесі. Оцінка пожежної небезпеки – це визначення комплексу показників, рід і число яких залежить від агрегатного стану речовин. В залежності від агрегатного стану згідно ГОСТ 12.1.044-84, речовини поділяються наступним чином:

– гази – речовини, абсолютний тиск парів яких при температурі 50°С³300кПа (3кг/см­2), чи критична температура яких <50°С;

– рідини – речовини з температурою плавлення (падіння капель) <50°С;

– тверді речовини і матеріали з температурою плавлення >50°С;

– пил – дисперсні тверді речовини і матеріали з розміром частин <850мкм;

По горючості:

– негорючі – не здатні до горіння у повітрі;

– важкогорючі – загоряються від джерел запалення, але не здатні горіти після його видалення;

– горючі - загоряються і самозагоряються, самостійно горять після видалення джерела вогню.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69  Наверх ↑