8 Занулення

Занулення є одним із засобів, який забезпечує безпечну експлуатацію електроустановок. Воно виконується приєднанням до нульового проводу корпусів та інших конструктивних металевих частин електрообладнання, яке за звичай не знаходиться під напругою, але може опинитись під нею при пошкодженні ізоляції.

Занулення, як і захисне заземлення, має значення для застереження безпеки пошкодження людей електричним струмом при пробої ізоляції і переході напруги на корпус. Але виконується ця ціль іншим способом - автоматичним відключенням обладнання ушкодженої установки від сіті. Занулення використовується в трьохфазних чотирьох провідних сітках напру-гою до 1000В із заземленою нейтраллю.

Завданням занулення являється перетворення замикання на корпус у коротке замикання між фазним і нульовим проводом.

  

Мал.5. Схема захисного заземлення.

 

 

 

Мал.6. Схема занулення.

 

 

При цьому в результаті протікання через струмовий захист великого струму забезпечується швидке включення пошкодженого обладнання від сітки.

Розглянемо вимоги до занулення.

1. Згідно ПУЕ провідники занулення потрібно вибирати так, щоб при замиканні на корпус або на нульовий провід виникав струм короткого замикання, який перевищує не менше ніж в три рази номінальний струм.

2. Повна провідність нульового проводу повинна бути не менше 50% проводимості фазного проводу.

Розрахунок занулення складається із трьох частин : розрахунку на вимикаючу здатність, визначення максимальної напруги корпусу обладнання відносно землі при замиканні фази на корпус, а також розрахунку робочого і повторного заземлень.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69  Наверх ↑