Тема 1.

1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці.

Сучасний стан виробництва, зміна пріоритетів в економіці і охороні праці відображені в Законі України «Про охорону праці», прийнятий Верховною Радою України 14 жовтня 1992 року і введений в дію з 24.10.92 р. В листопаді 2002 Закон України «Про охорону праці» було прийняти та затверджено із змінами. Він визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних органів відносини між власником підприємства і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. Закон складається з 8 розділів і має 49 статей.  

Розділи: 1. Загальні положення. 2. Гарантії прав громадян на охорону праці. 3. Організація охорони праці на виробництві. 4. Стимулювання охорони праці. 5. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці. 6. Державне управління охороною праці. 7. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. 8. Відповідальність працівників за порушення Законодавства про охорону праці.

На виконання вимог Закону і забезпечення комплексного управління охороною праці на державному рівні створено Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення при Кабінеті Міністрів України та Державнй комітет України по нагляду за охороною праці. Діє також Національний НДІ охорони праці та Науково-інформаційний і навчальний центр охорони праці цього Комітету. З липня 1994 р. видається науково-виробничий журнал «Охорона праці».

Крім Закону про «Охорону праці» законодавчими актами, що визначають основні положення з охорони праці, є загальні закони України, а також спеціальні законодавчі акти, які приймаються або затверджуються іншими державними органами і КМ України, Державним комітетом України по нагляду за охороною праці, Міністерством охорони здоров’я України, Міненергетики України та іншими відомствами.

Загальні закони – Конституція України, Кодекс Законів про працю України та Закон України «Про охорону праці».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69  Наверх ↑