Рекомендація

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

«Охорона праці в галузі» – дисципліна, яка вивчається у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації з метою формування у майбутніх спеціалістів рівня знань з питань безпеки праці, які будуть необхідні в процесі їх практичної діяльності на виробництві або в організації.

Навчання за даною програмою проводиться після вивчення студентами основних професійно-орієнтованих дисциплін. Тому основне завдання курсу – закріпити отримані раніше теоретичні та практичні знання, навчити застосовувати їх в конкретних умовах підприємств і установ галузі, для якої здійснюється підготовка даних спеціалістів.

В результаті вивчення курсу студенти повинні ЗНАТИ:

1. Організацію охорони праці на підприємствах виробничої і невиробничої сфери та зміст основних законодавчих та нормативних документів;

2. Основні вимоги техніки безпеки до території підприємств, будівель і споруд та виробничих приміщень;

3. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробничих, адміністративно-побутових і допоміжних приміщень;

4. Характерні небезпеки і шкідливості, що проявляються на робочих місцях підприємств виробничої і невиробничої сфери;

5. Способи забезпечення належних мікрокліматичних умов в приміщеннях, типових для підприємств даної галузі;

6. Шкідливі і небезпечні фактори, що виникають при роботі з обчислювальною технікою;

7. Вимоги електробезпеки та пожежної безпеки до виробничого обладнання.

ВМІТИ:

1. Проводити аналіз стану охорони праці та виробничого травматизму на підприємстві;

2. Оцінювати санітарні умови праці на підприємстві та їх відповідність державним та галузевим нормам;

3. Проводити аналіз дотримання правил техніки безпеки, стану пожежної безпеки та електробезпеки на підприємстві;

4. Розробляти конкретні заходи для створення належних умов праці, особливо при наявності небезпечних чи шкідливих виробничих факторів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69  Наверх ↑