6.Облік результатів діяльності, звітність, щодо виконання планів та завдань.

Облік результатів праці та заробітної плати – один з найважливіших та важких участків роботи, що вимагає точних та оперативних даних, в яких відображаються зміни в чисельності працівників, витратах робочого часу, категоріях робітників, кодах виробничих витрат та здійснюється контроль за використанням трудових ресурсів.

Облік повинен забезпечити:

-точний розрахунок з/п  кожного працівника згідно з кількістю та якістю витраченоїпраці, діючими формами та системами оплати, правильний підрахунок утримань із з/п;

-контрольза дисципліною праці, використанням часу та виконанням норм виробітку працівниками, своєчасним виявленням резервів подальшого росту продуктивності праці, витрачанням фонду з/п;

Облік робочого часу та контроль за станом трудової дисципліни на під-вах здійс-ся табельним методом. Оперативний облік  явок працівників та облік їх перебування на роботі ведеться в цілому по під-ву і по кожному підрозділу в спеціальному табелі  обліку викор-ня робочого часу.

Витрати на оплату відпусток включаються до виробничих витрат.Нарахування оплати праці відноситься на собівартість продукції та тісно повязано з відрахуваннями до ПФ та фонду соц.страху це встан-ся  на основі записів у журналах ордерах №10,10/1.Інформація із зведених розрахунково-платіжних відомостей відображається в Головній книзі та балансі під-ва на звітну дату.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  Наверх ↑