4.Планування роботи структурних підрозділів, визначення індивідуальних виробничих завдань.

Для план-ня роботи структур-х підрозділів на підприємствах повинні розроблятися положення про структурний підрозділ.це дає можливість :

-чітко регламентувати осн.задачі упр-ня, закріпленні за підрозділом; трудоємність, тривалість та календарні строки виконання функцій та задач;

-встановити функц-ні взаємозвязки між структурними підрозділами по кожному комплексу задач упр-ня;

-підвищити своєчасність та надійність виконання функцій упр-ня за рахунок введення кількісних показників та виконання завдань упр-ня;

-конкрезувати права підрозділів у частині прийняття рішень та використання ресурсів;

-підвищити колективну відповідальність працівників за своєчасне та якісне рішеня функцій упр-ня;

-здійснювати моральне та матеріальне стимулювання працівників за рез-ми госп.д-ті.

В цьому положенні :

1.Вказується підпорядкованість підрозділу керівнику підприємства або його заступникам та основні функції упр-ня , які воно реалізує.Підпорядкованість встановлюється за схемою  організаційної стр-ри підприємства.Для визначення осн-х ф-цій керуються наступ.док-ми: типовими положеннями підприємства; кваліфікаційним довідником посад керівників,спеціалістів та службовців.

2.Вказ-ся порядок створення ,реорганізації та ліквідації підрозділу з вказанням особи, правомірної проводити структурні зміни у підрозділі.

3.Визначається кількісно-професійний склад працівників підрозділу виходячи із нормативної чисельності працівників та службовців та штатного розкладу під-ва.

4.Наводиться схема підпорядкованості персоналу внутри підрозділу з розподілом по рівням ієрархії та основним комплексам задач.така схема розробляється керівником підрозділу по рівням упр-ня з закріпленням за працівниками завдань упр-ня.

5.Встан-ся перелік основних нормативних актів, положень, інструкцій, якими керується структурний підрозділ привирішенні задач та у взаємовідносинах з іншими підрозділами.Перелік визначається на основі статуту під-ва,Цивільного кодексу, кваліфікаційного довідника посад. та ін.

6.Вказ-ся головна мета д-ті структурного підроздвлу, що визначає його призначеня та місце в апараті упр-ня.

Щодо визначення індивідульних виробничих завдань, то основні їх напрямки визначаються контрактами, що заключаються при прийомі на роботу згідно КЗППУ.Контракт – це особа форма трудового договору, який повинен бути направлений на забезпечення умов для прояву ініціативноті та самостійності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності та професійні навички.Для цього у контракті передбачаються обсяги передбачаємої роботи та вимоги до якості та строкам її виконання та інші умови, необхідні для виконання взятих на себе зобов’язань.На основі контракту можуть бути зафіксовані особливі умови праці по окремих професіях та видах робіт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  Наверх ↑