ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль І. Філософсько-методологічні основи професійної педагогіки

Тема 1. Професійна педагогіка – наука і навчальний предмет

Тема 2. Системний підхід до формування основ професійної освіти

Тема 3. Дидактичні системи професійного навчання

Тема 4. Система професійної освіти України

Тема 5. Теоретичні основи і практика підготовки кваліфікованих робітників

Тематичний контроль № 1 по модулю І

Одержання і початок виконання індивідуальної контрольної роботи

Модуль II. Дидактика професійного навчання

Тема 6. Зміст освіти в ПТНЗ

Тема 7. Процес професійного навчання у ПТНЗ.

Тема 8. Форми організації процесу навчання.

Тема 9. Засоби навчання в навчальному процесі

Тема 10. Дидактичні основи навчального процесу в системі ПТО

Тема 11. Політехнічні основи ПТО

Тема 12. Технічна творчість учнів ПТНЗ

Тема 13. Міжпредметні зв’язки у професійному навчанні

Модуль III Методи професійного навчання.

Тема 14 Характеристика методів навчання.

Тема 15 Інноваційні форми і методи проведення уроків в умовах ПТО

Тема 16 Методи контролю знань, умінь, навичок учнів ПТНЗ, та їх кваліфікаційна атестація.

Тематичний контроль № 2 по модулях ІІ, ІІІ

Модуль IV. Теорія і методика виховної роботи в ПТЗО

Тема 17 Особливості і організації виховної роботи в ПТЗО

Тема 18. Методика професійної орієнтації на навчання в ПТЗО

Тема 19. Виховна робота інженера-педагога в навчальній групі ПТЗО

Тема 20. Зміст, методи і форми роботи інженера - педагога з батьками учнів ПТЗО

Тема 21. Організована життєдіяльність учнів ПТЗО як основа особистого і професійного становлення

Тема 22. Трудове виховання учнів в процесі професійного навчання

Тема 23. Організація виховної роботи з учнями “групи ризику”

Модуль V. Професіоналізм інженера-педагога та педагогічний менеджмент в професійній освіті.

Тема 24. Професіоналізм діяльності та особистості інженера-педагога

Тема 25. Педагогічний менеджмент як наука і мистецтво

Тематичний контроль № 3 по модулю ІV, V

Здача індивідуальної контрольної роботи

Питання для підсумкового контролю

Підсумковий контроль (екзамен)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29  Наверх ↑