Заповідна справа

Найефективнішим засобом охорони біорізноманіття унікальних та типових природних комплексів є заповідання.

Організаційно-правові основи ведення заповідної справи визначено Зако­ном України «Про природно-заповідний фонд України» та актами законодав­ства, прийнятими відповідно до нього.

Природно-заповідний фонд України розглядається як складова частина світової системи природних територій та об'єктів, що перебувають під особливою охороною, і включає 6721 територію та об'єкти загальною площею 2504,5 тис. га, що становить 4,07% площі України (дані 1999 року).

 Склад природно-заповідного фонду України відображений у таблиці 1 та 2.

Таблиця 1

Структура природно-заповідного фонду України

(станом на 1.10.1999 р.)

 

Категорія

Кількість

Площа

(га)

% від

загальної

площі ПЗФ

% від

території

України

Заповідники:

20

387419,6

15,50

0,64

Біосферні:

4

226718,9

9,10

0,37

Природні:

16

160700,7

6,40

0,27

Національні природні парки:

11

599509,0

23,90

0,93

Заказники:

2372

991719,2

39,60

1.74

Загальнодержавного значення:

281

344811,1

13,80

0,60

Місцевого значення:

2091

646908,1

25,80

1,14

Пам'ятки природи:

2963

20558,2

0,80

0,030

Загальнодержавного значення:

132

5741,6

0,20

0,009

Місцевого значення:

2831

14816,6

0,60

0,021

Ботанічні сади:

22

2020,1

0,080

0,0033

Загальнодержавного значення:

17

1928,5

0,078

0,0032

Місцевого значення:

5

91,6

0,002

0,0001

Зоологічні парки:

12

432,1

0,02

0,00007

Загальнодержавного значення:

7

119,6

0,005

0,00002

Місцевого значення:

5

312,5

0,015

0,00005

Дендрологічні парки:

34

1415,6

0,057

0,0023

Загальнодержавного значення:

19

1339,0

0,05

0,0022

Місцевого значення:

15

76,6

0,007

0,0001

Парки пам'ятки садово-паркового мистецтва:

514

12159,6

0,50

0,020

Загальнодержавного значення:

88

4674,9

0,20

0,008

Місцевого значення:

426

7484

0,30

0,012

Регіональні ландшафтні парки

27

410760,1

18,40

0,68

Заповідні урочища:

746

78578,7

3,10

0,13

ВСЬОГО:

6721

2504572,2

100

4,07

Загальнодержавного значення

575

1345543,3

53,4

2,19

Місцевого значення:

6146

1159028,9

46,6

1,88


Таблиця 2

Перелік заповідників та національних природних Парків України

 

Назва

Рік заснування

Загальна площа, га

Кількість видів, що входять Червоної книги

Флори

Фауни

Біосферні заповідники

"Асканія-нова"

1985

33307

22

41

Чорноморський

1985

89129

24

69

Карпатський

1993

57880

92

74

Дунайський

1998

46403

8

61

Природні заповідники

Кримський

1923

44175

79

53

Канівський

1923

2049

26

74

Український степовий

1961

2768

46

25

Луганський

1968

1576

32

19

Поліський

1968

20104

17

53

Ялтинський гірсько-лісовий

1973

14523

82

36

Мис Март'ян

1973

240

36

35

Карадазький

1979

2855

77

83

Розточчя

1984

2080

32

19

Медобори

1990

10455

29

20

Дніпровсько-Орільський

1990

3766

25

54

Єланецький степ

1996

1676

17

77

Горгани

1996

5344

15

20

Казантипський

1998

450

18

28

Опукський

1998

1592

23

9

Рівненський

1999

47047

13

25

 Національні природні парки

Карпатський

1980

50303

78

18

Шацький

1983

32515

32

33

Синевир

1989

40400

40

22

Азово-Сиваський

1993

52154

7

18

Вижницький

1995

7928

34

19

Подільські Товтри

1996

261316

60

79

Святі Гори

 1987

40589

48

50

Яворівський

1998

7079

40

27

Деснянсько-Старогутський

1999

16215

18

24

Ужанський

1999

39158

40

10

Сколівські бескиди

1999

35684

50

12

 У відповідності до Закону «Про природно-заповідний фонд України» до природно-заповідного фонду належать:

· природні території та об'єкти - природні заповідники, біосферні запові-дники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказни-ки, пам'ятки природи, заповідні урочища;

· штучно створені об'єкти - ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва.

 Заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва залежно від їх екологічної і наукової цінності можуть бути загальнодержавного або місцевого значення.

 Залежно від походження, інших особливостей природних комплексів та об'єктів, що оголошуються заказниками чи пам'ятками природи мети і необхідного режиму охорони:

· заказники поділяються на ландшафтні, лісові, ботанічні, загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні, іхтіологічні, гідрологічні, загальногеологічні, палеонтологічні та карстово-спелеологічні;

· пам'ятки природи поділяються на комплексні, ботанічні, зоологічні, гідрологічні та геологічні.

 Концепція розвитку заповідної справи України передбачає зростання її суспільного значення для держави та народу, оптимізацію і розширення системи територій та об'єктів природно-заповідного фонду з метою забезпе­чення охорони біологічного різноманіття, типових та унікальних ландшафтів України, сприяння підтриманню екологічної рівноваги на її території, зміцнен­ня бази для проведення моніторингу навколишнього природного середовища, наукових досліджень, екологічного та патріотичного виховання громадян.

Станом на 01.06.2002 року Хмельницька область займає перше місце в Україні за площею заповідних територій (455 об’єктів, площею 304299, 53 га., що становить 14,8 % від загальної площі земель області).

Найбільшими природоохоронними територіями Хмельниччини є національний природний парк “Подільські Товтри”, регіональний ландшафтний парк “Мальованка”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  Наверх ↑