Завданням роботи є:

1. Розглянути загальну характеристику запасів та їх класифікацію.

2. Розкрити економічну сутність малоцінних та швидкозношуваних предметів.

3. Оглянути нормативну та законодавчу базу з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

4. Висвітити наукові дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених з обліку МШП.

5. Розглянути побудову облікового процесу малоцінних та швидкозношуваних предметів.

6. Провести аналіз малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Предметом бакалаврської роботи є облік та аналіз малоцінних та швидкозношуваних предметів підприємства в сучасних умовах господарювання.

Об'єкт дослідження: малоцінні та швидкозношувані предмети в системі управління оборотними активами підприємства.

Інформаційною базою є Закони Верховної Ради України, Постанови Кабінету Міністрів, Накази органів державного управління, Міністерства фінансів, Національного банку України, положення (стандарт) бухгалтерського обліку №9 “Запаси”, положення про документальне забезпечення запасів у бухгалтерському обліку, план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку, інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу спеціальні та періодичні видання, а також зарубіжні видання з питань ринкової економіки, бухгалтерського обліку, економічного аналізу.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Наверх ↑