Висновки до розділу 2

В другому розділі курсової роботи розглянуто побудову облікового процесу та аналіз малоцінних та швидкозношуваних предметів на ТОВ «Взутекс-2». В ньому детально розглянуті такі питання як: документальне оформлення обліку МШП на базовому підприємстві; фінансовий та податковий облік МШП; здійснено аналіз малоцінних та швидкозношуваних предметів; запропоновано шляхи вдосконалення обліку та аналізу використання МШП.

В даному розділі показано як проводиться документування МШП з моменту оприбуткування і до моменту його списання. Дана характеристика всім формам документів пов’язаних з обліком МШП.

В цьому ж розділі курсової роботи показано як організовано синтетичний та аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємстві.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Наверх ↑