ТЕМА 6 КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ 1С:БУХГАЛТЕРІЯ

Питання теми:

- Комп'ютеризація бухгалтерського обліку за допомогою програм 1С:Бухгалтерия.

- Система програм "1С: Підприємство". Комплексна конфігурація "Бухгалтерія + Торгівля + Склад + Зарплата + Кадри".

- 1С: Підприємство 7.7 (Мережева версія). Комплексна конфігурація "Бухгалтерія + Торгівля + Склад + Зарплата + Кадри".

- 1С:Підприємство 7.7 Український інтерфейс.

- Конвертер табличних документів.

Комп'ютеризація бухгалтерського обліку за допомогою програм 1С:Бухгалтерия

Від часу, коли персональний комп’ютер перестали сприймати лише як дорогу іграшку, тривають спроби створити якнайліпшу i потужнішу програму для бухгалтерського обліку. Сьогодні на ринку програмних продуктів с декілька десятків (якщо не сотень) пакетів програм для бухгалтерсь­кого обліку, проте кожного року декілька фірм заявляють про випуск нової програми, яка, з їх слів, є потужнішою, розумнішою i перевершує всі відомі.

Незважаючи на насичення ринку, вже декілька років лідером на ньому є московська фірма 1C. Прорив цієї фірми на ринок бухгалтерських програм відбувся завдяки версії програми 1C Бухгалтерия 6.0 для Windows. Саме ця програма дала змогу фірмі 1C посісти позицію лідера. I це не дивно, оскільки програма має низку незаперечних переваг: простоту інсталяції и використання, можливість гнучкого налаштування конфігурації i наявність вбудованої макромови, змогу швидко виконати різноманітні проведення (у наших умовах щоденної модифікації правил обліку це важливо); ціна, що не перевищує середньої зарплатні бухгалтера. Крім цього, варто згадати про широку мережу дилерів i безкоштовне поновлення конфігурації, що їх надає фірма у випадку зміни правил ведення бухгалтерсь­кого обліку.

Нещодавно фірма випустила подальші версії програми: 7.0, 7.5. а тепер уже i 7.7. Ці програми не мають макромови, однак у них наявна вбудована об’єктно-орієнтована мова програмування i розвинуте інтерактивне середовище, що дає змогу змінювати типову конфігурацію для своїх потреб чи навіть повністю переписати їх. Налаштування таких програм обов'язково повинен виконувати фахівець, проте вони більше орієнтовані на кінцевого користувача i надають йому більше можливостей під час роботи Окрім програми 1С:Бухгалтерия, з'явилися декілька спеціалізованих програм - 1С:Торговля i 1С:Расчет, які постачають з типовими конфігураціями, вони забезпечують автоматизацію обліку торговельної діяльності фірми i розрахунок заробітної платні.

По класифікації комп'ютерних бухгалтерських систем програма 1С:Бухгалтерия традиційно відноситься до категорії бухгалтерських конструкторів, а також комплексних бухгалтерських систем. По складу функцій системи керування її можна віднести до класу інформаційних систем підприємства.

Програмний комплекс використовується в декількох режимах:

- Конфігуратор — настроювання типової чи створення новоі конфігураціі.

- Підприємство — функціонування КСБO (виконання облікових функцій, розрахунків і формування звітності).

- Отладчик — налагодження програмних модулів, написаних будованою мовою програмування системи 1С:Підприємство.

- Монітор користувачів — оперативний аналіз роботи користувачів у мережній версії програми 1С:Підприємство.

Для кожного режиму існує своє коло користувачів. Так, у режимі конфігуратора працюють проектувальники, що здійснюють настроювання і впровадження програми. Режим отладчика використовується програмістами, що модифікують існуючі чи створюють нові програмні модулі. Режим підприємства забезпечує експлуатацію програми бухгалтерами, менеджерами складу, працівниками відділу кадрів. Режим монітора використовується адміністратором системи.

Розвиток 1С: Підприємство йшов у двох напрямках:

- удосконалювання інструментальних засобів і створення нової оболонки системи;

- розробка типових конфігурацій предметних областей.

У табл. 1 приведені приклади «наповнення» оболонки 1С: Підприємство.

Таблиця 1.

Приклади конфігурації 1С:Підприємства

Програма

Опис

1С: МS - Підприємство 7.7

Розширення системи «1С:Підприємства», що дозволяє організувати роботу з великими БД в архітектурі «клієнт— сервер»

1С: Аспект

Автоматизація торгового обліку на підприємствах оптової і дрібнооптової торгівлі, у тому числі зі спрощеною схемою оподатковування

1С:АФСП

Аналіз фінансового стану підприємства на основі даних стандартної бухгалтерської звітності

1С: Бухгалтерія

Універсальна бухгалтерська програма для ведення обліку будь-якої складності на підприємствах різних видів діяльності і форм власності

1С:Бухгалтерія, типове рішення для будівельного комплексу

Автоматизація керування будівельним комплексом, розроблювач «ІМПУЛЬС-ІВЦ»

1С:Зарплата і Кадри

Автоматизації розрахунку зарплати і кадрового обліку

1 С: Платник податків

Програма підготовки даних на магнітних носіях для передачі в державні податкові інспекції відповідно до закону «Про прибутковий податок з фізичних осіб»

1С:Основні засоби

Автоматизація обліку основних засобів для підприємств зі складним обліком

1С:Платіжні документи

Програма формування, обліку і виводу на друк первинних документів: платіжних доручень і вимог, прибуткових і видаткових касових ордерів, рахунків, накладних, і т.п.

1 С: Підприємство

Інтегрована система керування підприємством, конфігурація «1С:Підприємство» (бухгалтерія + зарплата + кадри + торгівля і склад)

1С:«Бухгалтерія для бюджетних організацій»

Автоматизація бухгалтерського обліку організацій, фінансуючих із засобів федерального, регіонального чи місцевого бюджетів, а також засобів державних чи територіальних позабюджетних фондів

1С:«Військова частина»

Автоматизація бухгалтерського обліку у військових частинах і організаціях Міністерства оборони

1С:«Виробництво + Послуги + Бухгалтерія»

Автоматизація невеликих підприємств, основним видом діяльності яких є виробництво продукції, надання послуг, торгівля покупними товарами

1С:Торгівля і Склад

Автоматизація торгового і складського обліку й інших видів оперативного обліку.

Система програм "1С: Підприємство". Комплексна конфігурація "Бухгалтерія + Торгівля + Склад + Зарплата + Кадри"

Система програм "1С: Підприємство" призначена для комплексної автоматизації економічної діяльності підприємств різних напрямів діяльності і форм власності. "1С: Підприємство" дозволяє організувати в єдиній системі ефективний бухгалтерський, кадровий, оперативний торговий облік, а також розрахунок заробітної плати.

У даний пакет входять компоненти "Бухгалтерський облік", "Оперативний облік" і "Розрахунок", працюючий з єдиною конфігурацією.

Комплексна конфігурація "1С: Підприємство 7.7" забезпечує інтегроване ведення обліку, яке включає єдину систему ведення нормативно-довідкової інформації, автоматичне відображення торгово-складських операцій і розрахунку заробітної плати в бухгалтерському обліку, фінансовий облік по декількох юридичних особах, консолідований управлінський облік.

У поставку також входять окремі конфігурації, що реалізовують автоматизацію бухгалтерського обліку (Типова конфігурація), оперативного торгового обліку (конфігурація "Торгівля + Склад") і розрахунку заробітної плати і кадрового обліку (конфігурація "Заробітна плата + Кадри").

Передбачається, що таке програмне забезпечення буде використовуватися насамперед для автоматизації діяльності торгових підприємств і організацій.

Компонента бухгалтерський облік забезпечує облік операцій по банку і касі, основних коштів і нематеріальних активів, матеріалів, товарів і послуг, валютних операцій, взаєморозрахунків з організаціями, дебіторами, кредиторами, взаєморозрахунків з підзвітними особами, розрахунків з бюджетом, а також будь-які інші розділи обліку.

Компонента "Бухгалтерський облік" може бути використана для реалізації будь-якої схеми бухгалтерського обліку і надає гнучкі можливості обліку - декілька планів рахунків, багаторівневий і багатомірний аналітичний облік, складні проводки і можливість як ручного, так і автоматичного введення та виведення бухгалтерських операцій, друку різних первинних документів, а також формування і печатей різноманітних звітів.

Можливості компоненти оперативний (торговий) облік включають ведення обліку складських запасів товарів і їх рухи; облік комплектації і розукомплектації товарів, оформлення рахунків, резервування товарів і контроль оплати, відстеження стану взаєморозрахунків з контрагентами, формування необхідних первинних документів, рахунків-фактур, книг продажу і купівель і т. д., ведення обліку купівлі і продажу товарів, грошових коштів на розрахункових рахунках і в касі, відстеження товарних кредитів і товарів на реалізації, автоматизація розрахунку цін списання товарів, облік товарів в різних одиницях вимірювання, а грошових коштів у різних валютах; отримання різноманітної аналітичної звітної інформації про фінансові і товарні рухи.

Крім основної функції, що реалізовує автоматизацію складського обліку і торгівлі, компонента "Оперативний облік" може бути використана для автоматизації будь-якого обліку наявності і рушення коштів в реальному часі.

Компонента розрахунок призначена для розрахунку заробітної плати і ведення кадрового обліку забезпечує автоматизацію розрахунку нарахувань і утримань по будь-яких алгоритмах; проведення розрахунків "заднім" числом; формування розрахункових листків будь-якого вигляду; розрахунки як індивідуальних, так і групових нарахувань типу бригадних підрядів; формування платіжних відомостей з впорядкуванням інформації по різних критеріях з розбивкою її по категоріях, підрозділах і інших ознаках; розрахунок лікарняних листів, відпусток, оплати по середньому заробітку на основі даних за минулі розрахункові періоди; повний розрахунок зарплати як по місячному, так і по тижневому циклу; стандартні звіти для податкової інспекції і пенсійного фонду; ведення штатного розкладу підприємства; розподіл задачі введення початкової інформації і розрахунку між кадровиком і звільненим; статистична інформація по співробітниках підприємстві; фіксація кадрових переміщень співробітників і їх просування по службі; створення звітів по кадрових переміщеннях співробітникам і їх просуванню по службі.

Компонента "Розрахунок", нарівні з розрахунком заробітної плати, дозволяє автоматизувати проведення і інших складних періодичних розрахунків.

Комплексна конфігурація "Бухгалтерія + Торгівля + Склад + Зарплата + Кадри" "1С: Підприємства" реалізовує найбільш загальні схеми обліку і може використовуватися в більшості організацій. "1С: Підприємство" також має режим запуску "Конфігуратор", який дозволяє настроювати систему на різні види обліку і реалізувати будь-яку методологію обліку.

1С: Підприємство 7.7 (Мережева версія).

Комплексна конфігурація

"Бухгалтерія+Торгівля+Склад+Зарплата+Кадри"

"1С: Підприємство 7.x (Мережева версія). Комплексна конфігурація "Бухгалтерія + Торгівля + Склад + Зарплата + Кадри" не має істотних функціональних відмінностей від "1С:Підприємство 7.x професійна комплексна конфігурація "Бухгалтерія + Торгівля + Склад + Зарплата + Кадри".

Даний продукт призначений для одночасної роботи з "1С: Підприємством" декількох користувачів в єдиній інформаційній базі.

1С:Підприємство 7.7 + MS SQL Server 7.0 (5 користувачів). Комплексна конфігурація "Бухгалтерія + Торгівля + Склад + Зарплата + Кадри"" дає можливість зберігання таблиць бази даних на спеціалізованому сервері (MS SQL Server 7.0), що дозволяє досягнути більшої надійності зберігання даних, звести до мінімуму ризик їх пошкодження або втрати у разі виникнення неполадки в роботі комп'ютерної мережі, аварій джерел живлення і т.п., а також зменшити простої системи, викликані згаданими причинами.

Крім того, при одночасній роботі великого числа користувачів з великими об'ємами даних поліпшуються показники продуктивності системи.

Разом з продуктом "1С:Підприємство 7.7 + MS SQL Srv 7.0 (5 користувачів) комплексна конфігурація "Бухгалтерія + Торгівля + Склад + Зарплата + Кадри" постачається MS SQL Server, а також ліцензії на MS SQL Server і клієнтська ліцензія на 5 користувачів, яка дає право на доступ до MS SQL Server для 5 користувачів.

Так само можна окремо придбати додаткові клієнтські ліцензії на п'ять і одного користувача.

1С:Підприємство 7.7 Український інтерфейс

Даний програмний продукт дає можливість за допомогою ключа командного рядка використати українську мову при виведенні системних, програмних діалогів і повідомлень будь-яких компонент системи "1С: Підприємство". При роботі з мережевими версіями мова інтерфейсу може вибиратися для конкретного користувача.

До елементів інтерфейсу, переклад яких на українську мову не здійснюється, відносяться меню, діалоги і повідомлення, що визначається конкретною конфігурацією (для перекладу цих елементів необхідно проектування конфігурації відповідним чином), а також довідкова система, синтаксис-помічника і вміст вікна "Порада дня".

Конструкції вбудованої мови можуть бути використані як і раніше тільки на російській або англійській мові.

Переклад тексту на українську мову виконаний партнером "1С" фірмою "Диск", м. Львів.

Конвертер табличних документів

Даний програмний продукт являє собою конвертер (фільтр) MS Excel, що використовується в режимі відкриття файлів.

Він дозволяє користувачам MS Excel відкривати файли табличних документів (звітів, друкарських форм первинних документів) створених 1С:Підприємством. При цьому зберігається не тільки текстовий зміст табличного документа, але і елементи форматування (шрифти, рамки, кольори і т.д.).

Даний конвертер дозволяє використати інформацію підготовлену в 1С: Підприємстві будь-яким особам, що не мають власне продуктів системи 1С: Підприємства.

Для користувачів 1С: Підприємства застосування конвертера надає можливість подальшого аналізу отриманої в програмі інформації різними засобами MS Excel.

Даний фільтр працює з Microsoft Excel з складу Microsoft Office 95, Microsoft Office 97, Microsoft Office 2000.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Наверх ↑