Педагогічна психологія

1. Предмет і задачі психології виховання і навчання.

2. Проблеми педагогічної психології.

3. Методи педагогічної психології.

4. Види, умови і механізми научіння.

5. Теорія навчальної діяльності.

6. Співвідношення научіння і розвитку.

7. Сучасні концепції научіння.

8. Цілі виховання.

9. Засоби і методи виховання.

10. Інститути виховання.

11. Теорії виховання.

12. Спілкування і навчально-виховний процес.

13. Колектив і розвиток особистості.

14. Сім’я і виховання.

15. Формування і зміна соціальних установок.

16. Особистість вчителя в педагогічному спілкуванні.

17. Психологічні вимоги до особистості педагога.

18. Загальні та спеціальні здібності педагога.

19. Індивідуальний стиль діяльності педагога.

20. Навчання дітей спілкуванню і взаємодії з людьми.

21. Керування міжособистісними взаєминами в дитячих групах і колективах.

22. Організація дитячої групової діяльності.

23. Розвиток особистості в дитячих групах і колективах.

24. Стиль і методи керівництва педагогічним колективом.

25. Організація роботи колективу.

26. Попередження та усунення конфліктів в роботі педагогічного колективу.

27. Шляхи підвищення ефективності діяльності педагогічного колективу.

28. Засоби стимулювання навчання та виховання дітей.

29. Вікові особливості дитини і педагогічна оцінка.

30. Задачі, структура і функції психологічної служби в системі освіти.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Наверх ↑