Рекомендація

Теоретично підготувати майбутніх педагогів до роботи по формуванню особистості людини покликані всі навчальні дисципліни психолого-педагогічного циклу і в першу чергу психологія.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс „Загальна і соціальна психологія” ставить за мету ознайомити користувача з особливостями розвитку індивіда в онтогенезі, співвідношенням між поняттями розвитку та віку, психологічними особливостями навчально-виховного процесу, вивчення основних психологічних категорій вікової і педагогічної психології,

В ході вивчення курсу студент повинен знати:

· суть проблем періодизації психічного розвитку в онтогенезі;

· культурно-історичну концепцію психічного розвитку Л.С.Виготського;

· особливості психічного розвитку дитини на різних вікових етапах;

· проблеми і методи педагогічної психології;

· зміст і особливості процесу научіння в різні вікові періоди;

· теоретичні та соціально-психологічні аспекти виховання дитини в процесі розвитку;

· сутність психології педагогічної оцінки;

· психологічні вимоги до особистості педагога.

Уміти:

· практично застосовувати отримані знання;

· визначати віковий період на підставі психічних та фізіологічних характеристик розвитку;

·організовувати та керувати педагогічною взаємодією;

· застосовувати методи та техніки ефективного впливу;

· створювати ефективні умови для самореалізації та самовираження учня;

· планувати та успішно реалізувати професійну самоосвіту та самовиховання.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні завдання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом „Рекомендації студенту”. Вивчаючи дисципліну, Вам необхідно освоїти теоретичний матеріал, також потрібно буде після кожної теми здійснити з допомогою тестів самоконтроль. Крім того навчальна програма передбачає виконання індивідуальної контрольної роботи. Її тема та методичні поради по написанню контрольної роботи теж вміщено нижче.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни „Вікова і педагогічна психологія”!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Наверх ↑