ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ "ВІКОВА І ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ"

Вікова психологія

1. Предмет і завдання вікової психології.

2. Міжпредметні зв’язки вікової психології.

3. Методи та стратегії дослідження психічного розвитку дитини.

4. Категорії віку і розвитку у віковій психології.

5. Біологічні і соціальні концепції розвитку.

6. Психоаналітична теорія дитячого розвитку З. Фрейда.

7. Теорія розвитку особистості Е. Еріксона.

8. Генетична теорія розвитку Ж. Піаже.

9. Культурно-історична концепція Л. С. Виготського.

10. Співвідношення категорій навчання і розвитку.

11. Кризові і стабільні періоди розвитку, їх характеристика.

12. Поняття провідної діяльності, механізми її зміни.

13. Роль спілкування у психічному розвитку дитини. Форми спілкування за М. І. Лісіною.

14. Періодизація дитячого розвитку за Д.Б.Ельконіним.

15. Загальна характеристика немовлячого віку. Криза новонародженості. Перше і друге півріччя життя дитини. Криза 1 року.

16. Загальна характеристика раннього віку: соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність, вікові новоутворення.

17. Розвиток спільної діяльності у ранньому дитинстві. Розвиток мовлення у ранньому дитинстві.

18. Розвиток психічних функцій у ранньому віці. Криза 3-х років.

19. Загальна характеристика дошкільного віку.

20. Сутність і структура сюжетно-рольової гри. Динаміка розвитку гри.

21. Основні види діяльності дошкільника.

22. Новоутворення психічного розвитку дошкільника в особистісній сфері.

23. Новоутворення психічного розвитку дошкільника в пізнавальній сфері.

24. Криза 7 років та проблема готовності дитини до школи.

25. Особливості соціальної ситуації розвитку молодшого школяра.

26. Структура навчальної діяльності.

27. Розвиток психічних функцій у молодшого школяра та особливості розвитку особистості у молодшому шкільному віці.

28. Характеристика пубертатної кризи.

29. Проблема провідної діяльності в підлітковому віці. Новоутворення в особистісній сфері підлітків.

30. Загальна характеристика юнацького віку. Новоутворення в ранньому юнацькому віці.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Наверх ↑