Розділи

Програма навчання

Модуль І. Категорії трудового навчання

Тема 1. Генезис та трансформація трудового навчання як шкільного предмету

Тема 2. Принципи трудового навчання

Тема 3. Дидактичні системи трудового навчання

Тематичний контроль №1 по модулю І

Одержання і початок виконання індивідуальної контрольної роботи

Модуль ІІ. Трудова підготовка школярів

Тема 4. Дидактична сутність і структура процесу трудового навчання

Тема 5. Організаційні форми трудового навчання

Тематичний контроль №2 по модулю ІІ

Модуль ІІІ. Політехнічний принцип в процесі трудового навчання

Тема 6. Політехнічна освіта і підготовка школярів до праці

Тема 7. Міжпредметні зв`язки у трудовому навчанні

Тематичний контроль №3 по модулю ІІІ

Модуль ІV. Трудове виховання і суспільство

Тема 8. Трудове виховання в теорії і історії педагогіки

Тема 9. Формування національної самосвідомості в процесі трудового навчання

Тематичний контроль №4 по модулю ІV

Модуль V. Продуктивна праця і здоров’я школярів

Тема 10. Зміст і організація суспільно-корисної продуктивної праці школярів

Тема 11. Формування творчого ставлення до праці

Тема 12. Фізична праця і здоров`я школярів

Тематичний контроль №5 по модулю V

Модуль VI. Становлення вчителя трудового навчання

Тема 13. Учитель трудового навчання

Тематичний контроль №6 по модулю VI

Здача індивідуальної контрольної роботи

Питання для підсумкового контролю

Підсумковий контроль (іспит)

1.      Одержання і початок виконання індивідуальної контрольної роботи

Варіант завдання для індивідуальної контрольної роботи обирається за останньою цифрою залікової книжки. Завдання включає два питання, які потребують знань теоретичного матеріалу курсу і одну практичну задачу, яка вимагає умінь здійснювати політехнічний аналіз навчального матеріалу шкільного предмету “Трудове навчання”.

Варіант 1

1. Класифікація уроків трудового навчання і їх структура.

2. Можливості для розвитку технічної творчості у процесі трудового навчання.

Практична задача: Виконати політехнічний аналіз змісту розділу “Основи виробничої діяльності” програми трудового навчання для 5-9 класів.

Варіант 2

1. Організаційні форми трудового навчання і загальна характеристика.

2. Трудові об’єднання школярів.

Практична задача: Виконати політехнічний аналіз змісту розділу “Електротехнічні роботи” програми трудового навчання для 5-9 класів.

Варіант 3

1. Принципи трудового навчання.

2. Підвищення кваліфікації вчителя трудового навчання.

Практична задача: Виконати політехнічний аналіз змісту розділу “Проектування та виготовлення виробів з плоских деталей” програми трудового навчання для 5-9 класів.

Варіант 4

1. Дидактичні системи трудового навчання.

2. Суть та завдання продуктивної праці учнів.

Практична задача: Виконати політехнічний аналіз змісту розділу “Проектування та виготовлення виробів з деталей призматичної форми з круглими отворами” програми трудового навчання для 5-9 класів.

Варіант 5

1. Структура процесу трудового навчання в сучасній школі.

2. Шляхи і засоби формування у школярів політехнічних знань.

Практична задача: Виконати політехнічний аналіз змісту розділу “Проектування та виготовлення виробів з тонколистового металу і дроту” програми трудового навчання для 5-9 класів.

Варіант 6

1. Форми організації праці учнів на уроках трудового навчання.

2. Формування національної самосвідомості на уроках трудового навчання.

Практична задача: Виконати політехнічний аналіз змісту розділу “Культура харчування” програми трудового навчання для 5-9 класів.

Варіант 7

1. Місце і завдання політехнічної освіти в школі.

2. Підготовка вчителів трудового навчання.

Практична задача: Виконати політехнічний аналіз змісту розділу “Технологія виготовлення вишитих виробів” програми трудового навчання для 5-9 класів.

Варіант 8

1. Зв’язок трудового навчання з основами наук.

2. Роль і місце фізичної праці в навчальному процесі школи.

Практична задача: Виконати політехнічний аналіз змісту розділу “Технологія виготовлення в’язаних виробів” програми трудового навчання для 5-9 класів.

Варіант 9

1. Дидактичні умови політехнічного навчання.

2. Методична література для вчителів.

Практична задача: Виконати політехнічний аналіз змісту розділу “Текстильне матеріалознавство” програми трудового навчання для 5-9 класів.

Варіант 0

1. Трудове навчання і виховання в системі політехнічної освіти школярів.

2. Суть технічної творчості та її значення для всебічного розвитку особистості.

Практична задача: Виконати політехнічний аналіз змісту розділу “Конструювання, моделювання та розкроювання швейних виробів” програми трудового навчання для 5-9 класів.

1 2 3  Наверх ↑

Кращі книги