Пошук

По автору

По назві

Автор невiдомий - Модели экономического поведения человека

Автор невідомий - Методичні вказівки та контрольні завдання

Автор невiдомий - Механізм розпорядження майновими правами

Русин Р С - Моделювання Динаміки Формування Фінансових Ресурсів банків

Автор невiдомий - Макроекономiка

І.І. Дахно - Міжнародне економічне право

А.С. Мацко - Міжнародне право

Автор невiдомий - Міжнародна економіка

Автор невідомий - Митна справа в Україні

Кричинська ВІ - Міжнародні та українські платіжні системи

Автор невідомий - Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини

А.М. Дубров - Моделювання ризикових ситуацій

Рагоза ОІ - Міжнародна концептуальна основа

Горбатюк К.В - Математичны моделы в но нормуванны праці на базі теорії нечітких множин

М Гаргарина - Международные отношения социологические подходы

Автор невідомий - Методології створення програмних продуктів

Кісіль ВП - Моделі та методи прийняття рішень

Cіченко ВВ - Макроэкономика 0 нулевой уровень

Куріньов ІІ - Методика та організація обліку та аналізу наявності та руху

Велика ОО - Маркетинг

Бондар ОО - Методи управління витратами

РАЛЬФ ВИНС - Математика управления капиталом

Карпук ВВ - Маркетинг

Скороход РО - Макроекономічні розрахунки

Кустова О Г - Матеріалознавство

Е.Ф. Борисов - Московськая государсвенная юридическая академия

Манталюк О В - Математичне програмування

Рагоза ВВ - менеджмент

ИЗ Ярыгина - Мировой рынок труда и международная миграция

Великий АА - Міжнародна економіка

С.А. Дятлов - Министерство образования и науки российской

Божик М П - Менеджмент персоналу

Колесников АА - Менеджент

Манталюк О В - Математичне програмування

Автор невiдомий - Механізм розробки бізнес-моделі підприємста

C М Соболь - Менеджмент

Боровик ГД - Міжнародний стандарт аудиту

Салов АА - Міжнародна економічна система

Ткачов ВВ - Міжнародна економіка

Сиротюк В П - Методика виховної роботи

Курбацька ІВ - Міжнародна економіка

Петрученко ДВ - Мікроеконміка

Автор невiдомий - Міжнародна економіка шпора

Дробот О С - Матеріалознавство

Л.Н.Красавиной - Международные валютно-кредитные и финансовые отношения

Лахтіонова Л В - Малоцінні та швидкозношувані предмити

Гой І.В. - Міжнародна логістика

Суржавська ІІ - Міжнародна економічна система

Гавриш В П - Макроекономіка

Журба І Є - Міжнародні економічні відносини

Наверх ↑