Пошук

По автору

По назві

Автор невідомий - Методичні вказівки та контрольні завдання

Автор невiдомий - Модели экономического поведения человека

Русин Р С - Моделювання Динаміки Формування Фінансових Ресурсів банків

Автор невiдомий - Механізм розпорядження майновими правами

Автор невідомий - Митна справа в Україні

Автор невiдомий - Макроекономiка

А.С. Мацко - Міжнародне право

Горбатюк К.В - Математичны моделы в но нормуванны праці на базі теорії нечітких множин

І.І. Дахно - Міжнародне економічне право

Рагоза ОІ - Міжнародна концептуальна основа

Кричинська ВІ - Міжнародні та українські платіжні системи

Кісіль ВП - Моделі та методи прийняття рішень

Автор невiдомий - Міжнародна економіка

Автор невідомий - Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини

РАЛЬФ ВИНС - Математика управления капиталом

А.М. Дубров - Моделювання ризикових ситуацій

Cіченко ВВ - Макроэкономика 0 нулевой уровень

Автор невідомий - Методології створення програмних продуктів

Скороход РО - Макроекономічні розрахунки

Е.Ф. Борисов - Московськая государсвенная юридическая академия

Бондар ОО - Методи управління витратами

М Гаргарина - Международные отношения социологические подходы

Куріньов ІІ - Методика та організація обліку та аналізу наявності та руху

Рагоза ВВ - менеджмент

Велика ОО - Маркетинг

Кустова О Г - Матеріалознавство

Манталюк О В - Математичне програмування

Карпук ВВ - Маркетинг

Великий АА - Міжнародна економіка

ИЗ Ярыгина - Мировой рынок труда и международная миграция

Ткачов ВВ - Міжнародна економіка

Манталюк О В - Математичне програмування

Божик М П - Менеджмент персоналу

С.А. Дятлов - Министерство образования и науки российской

Курбацька ІВ - Міжнародна економіка

Салов АА - Міжнародна економічна система

Боровик ГД - Міжнародний стандарт аудиту

C М Соболь - Менеджмент

Сиротюк В П - Методика виховної роботи

Автор невiдомий - Механізм розробки бізнес-моделі підприємста

Колесников АА - Менеджент

Л.Н.Красавиной - Международные валютно-кредитные и финансовые отношения

Петрученко ДВ - Мікроеконміка

Гой І.В. - Міжнародна логістика

Автор невiдомий - Міжнародна економіка шпора

Дробот О С - Матеріалознавство

Лахтіонова Л В - Малоцінні та швидкозношувані предмити

Бабич Л М - Мікроекономіка

Суржавська ІІ - Міжнародна економічна система

Гавриш В П - Макроекономіка

Наверх ↑