Пошук

По автору

По назві

Автор невідомий - Методичні вказівки та контрольні завдання

Автор невiдомий - Модели экономического поведения человека

Русин Р С - Моделювання Динаміки Формування Фінансових Ресурсів банків

Автор невiдомий - Механізм розпорядження майновими правами

Автор невідомий - Митна справа в Україні

Автор невiдомий - Макроекономiка

І.І. Дахно - Міжнародне економічне право

А.С. Мацко - Міжнародне право

Кричинська ВІ - Міжнародні та українські платіжні системи

А.М. Дубров - Моделювання ризикових ситуацій

Автор невiдомий - Міжнародна економіка

Автор невідомий - Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини

Автор невідомий - Методології створення програмних продуктів

Рагоза ОІ - Міжнародна концептуальна основа

Горбатюк К.В - Математичны моделы в но нормуванны праці на базі теорії нечітких множин

Кісіль ВП - Моделі та методи прийняття рішень

Бондар ОО - Методи управління витратами

Cіченко ВВ - Макроэкономика 0 нулевой уровень

Куріньов ІІ - Методика та організація обліку та аналізу наявності та руху

М Гаргарина - Международные отношения социологические подходы

РАЛЬФ ВИНС - Математика управления капиталом

Велика ОО - Маркетинг

Скороход РО - Макроекономічні розрахунки

Карпук ВВ - Маркетинг

Кустова О Г - Матеріалознавство

Е.Ф. Борисов - Московськая государсвенная юридическая академия

Манталюк О В - Математичне програмування

Рагоза ВВ - менеджмент

С.А. Дятлов - Министерство образования и науки российской

ИЗ Ярыгина - Мировой рынок труда и международная миграция

Великий АА - Міжнародна економіка

Манталюк О В - Математичне програмування

Божик М П - Менеджмент персоналу

Колесников АА - Менеджент

Автор невiдомий - Механізм розробки бізнес-моделі підприємста

Ткачов ВВ - Міжнародна економіка

C М Соболь - Менеджмент

Салов АА - Міжнародна економічна система

Курбацька ІВ - Міжнародна економіка

Сиротюк В П - Методика виховної роботи

Боровик ГД - Міжнародний стандарт аудиту

Петрученко ДВ - Мікроеконміка

Автор невiдомий - Міжнародна економіка шпора

Дробот О С - Матеріалознавство

Л.Н.Красавиной - Международные валютно-кредитные и финансовые отношения

Гой І.В. - Міжнародна логістика

Лахтіонова Л В - Малоцінні та швидкозношувані предмити

Суржавська ІІ - Міжнародна економічна система

Журба І Є - Міжнародні економічні відносини

Гавриш В П - Макроекономіка

Наверх ↑