Тема 6. Розрахункове обслуговування населення

Вітчизняні комерційні банки надають населенню широкий спектр послуг з розрахункового обслуговування в національній валюті, а саме:

-         Зарахування на вклади заробітної плати та інших доходів населення;

-         Переказ вкладів, розрахунки за дорученням вкладників;

-         Приймання комунальних, бюджетних та інших платежів;

-         Видача розрахункових чеків та оплата чеків готівкою;

-         Приймання платежів від фізичних осіб за товари та послуги на користь юридичних осіб;

Однією з форм розрахункового обслуговування населення є виплата заробітної плати робітникам і службовцям через банківські установи. Зарахування сум заробітної плати на поточні рахунки вкладників проводиться за їх заявою або на пібставі договору між підприємством і банком. Для зарахування перерахованих коштів на рахунки вкладників підприємство надає установі банку списки на паперових та магнітних носіях. Списки складаються у розрізі вкладників з обов'язковими зазначеннями: прізвища, імені та по батькові фізичної особи; номеру особового рахунку; суми до зарахування; періоду, за який сплачуються кошти працівнику підприємства, засвідчуються підписами керівника, головного бухгалтера підприємства і відбитком печатки.

Досить вагоме місце в розрахунковому обслуговуванні населення займає приймання платежів. Приймання платежів здійснюється з використанням програмного комплексу, який дозволяє:

-         Оперативно обрбляти прийняті платежі, систематизиючи їх за направленням, формувати щоденну звітну документацію за платежами та проводити своєчасні розрахунки з одержувачами платежів;

-         Формувати реєстри про платників, здійснювати ведення архівів та видачу необхідних довідок;

-         Автоматично формувати та друкувати прибутковий документ шляхом введення інформації зі слів клієнта.

Якщо платник-фізична особа має поточний вкладний рахунок в установі банку, то він може здійснювати безготівкові розрахунки за придбані товари, послуги, комунальні та інші платежі.

З метою скорочення розрахунків готівкою та створення безпечних умов для платників комерційні банки пропонують населенню розрахункові чеки. За допомогою чека протягом 3-х місяців з дня його отримання можна розраховуватися за отримані товари, в підприємствах торгівлі, сфери послуг,тощо.

Вітчизняні комерційні банки використовують систему електронних платежів через власну розрахункову палату, це дає змогу клієнтам здійснювати розрахунки в режимі реального часу. Внутрішня банківська електронна платіжна система, а також робота установ банку по обслуговуванню насеолення у вихідні дні, створює громадянам зручні умови для переказів готівкрвих коштів на території україни.

1 2 3 4 5 6 7 8  Наверх ↑