ТЕМА 1. Реклама та її значення в системі маркетингу

 

Місце реклами в системі маркетингу. ЇЇ основні риси. Поняття реклами. Спільні риси реклами. Основний закон реклами. Класифікація реклами, типи реклами, напрямки класифікації реклами. Роль та цілі реклами.

 

Література: [1-27].

 

ТЕМА 2. Планування рекламної кампанії

 

Порядок розробки рекламної програми підприємства. Рішення, які приймає підприємство. Складові рекламної програми підприємства. Рекламний бюджет. Механізм психологічного впливу реклами. Методи привертання уваги до реклами. Підтримання зацікавленості до реклами. Процес сприйняття реклами. Основна ціль реклами. Вимоги до хорошої реклами. Планування рекламної кампанії. Особливості подання реклами на новий товар.

 

Література: [4-7; 9; 11; 14; 15; 17-19; 21; 22; 24].

 

ТЕМА 3. Розробка рекламних текстів

 

Основні елементи рекламного тексту. Правила створення результативних рекламних текстів. Вимоги до основного тексту реклами. Фактори, що впливають на довжину рекламного тексту. Методи розробки більш читабельного рекламного тексту. Рекламний девіз та слоган, їх значення. Відмінності слоганів і девізів товарів промислового призначення від слоганів і девізів споживчих товарів.

 

Література: [6; 7; 9; 13-15; 17-19; 21; 24].

 

ТЕМА 4. Реклама в пресі

 

Газетна реклама, її переваги та недоліки. Значення газетної реклами. Інформація, яку можна передати клієнтам за допомогою газетної реклами. Рекламна площа, моделі рекламної площі. Використання модулів при продажу рекламної площі. Ефективність місць розташування на газетній полосі. Види рекламних оголошень в газеті. Стратегія купівлі реклами в газеті. Питання, які необхідно вирішити при купівлі реклами в газеті. Переваги та недоліки реклами в журналі. Види журналів. Особливості купівлі рекламної площі в журналі.

 

Література: [6-9; 14; 15; 17-19; 21; 22; 24; 25].

 

ТЕМА 5. Радіореклама

 

Сутність радіореклами. Переваги та недоліки радіореклами. Особливості розміщення реклами на радіо. Фактори, що визначають цінність радіореклами. Питання, які необхідно вирішити при використанні радіореклами. Ефірний час на радіо. Радіоролик, його тривалість та особливості. Купівля рекламного часу. Моменти, від яких залежить реклама на радіо. Купівля рекламних пакетів. Стратегія групування оголошень. Стратегія виходу реклами. Спонсорування передачі. Особливості виготовлення радіореклами. Напи-сання сценарію радіореклами. Створення радіоролика: підбір голосу, вибір музики, використання спецефектів. Правила створення радіореклами.

 

Література: [6-9; 14; 15; 17-19; 21; 24; 25].

 

ТЕМА 6. Телереклама

 

Телереклама, її переваги та недоліки. Сутність та значення телебачення. Класифікація телереклами. Ефірний час на телебаченні. Тривалість телеролика. Особливості виготовлення телереклами. Розробка концепції реклами. Розробка сценарію проведення зйомки.

 

Література: [6-9; 14; 15; 17-19; 21; 24; 25].

 

ТЕМА 7. Поштова реклама

 

Особливості, переваги та недоліки поштової реклами. Умови застосування поштової реклами. Організація рекламної кампанії за принципом “директ-мейл”. Схема здійснення поштової реклами. Складання списків адрес. Принципи поштової реклами. Рекламний пакет та його складові. Вимоги до складових рекламного пакета.

 

Література: [6-9; 14; 15; 17-19; 21; 24; 25].

 

ТЕМА 8. Зовнішня реклама

Переваги та недоліки зовнішньої реклами. Види зовнішньої реклами. Вимоги при оформленні зовнішньої реклами. Реклама на транспорті, її переваги та недоліки. Вимоги до транспортної реклами.

 

Література: [6-9; 14; 15; 17-19; 21; 24; 25].

 

ТЕМА 9. Організація реклами на підприємствах

 

Структура рекламної служби на великих та середніх підприємствах. Функції рекламної служби. Організація реклами на малих підприємствах. Структура рекламної служби. Рекламні агентства, їх задачі та особливості ро-боти з ними. Питання, які необхідно вирішити при зверненні до рекламного агентства.

 

Література: [6-9; 14; 15; 17-19; 21; 24; 25].

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

Вивчення предмета завершується виконанням контрольної роботи. Під час її виконання студент повинен, опрацювавши рекомендовану літературу, показати знання теоретичних питань, продемонструвати вміння коротко та чітко викладати засвоєний матеріал, показати навики застосування теоретичних знань під час вирішення практичних питань.

За якістю виконаних робіт викладач судить про рівень знань студента. Якщо у студента виникли труднощі при написанні контрольної роботи, він може звернутися на кафедру за консультацією.

Контрольна робота має 10 варіантів. Кожен варіант складається з трьох теоретичних завдань та трьох задач. Вибір варіанта контрольної роботи визначається останньою цифрою залікової книжки студента. Контрольні питання та зміст практичних завдань наведені після таблиці 1.

 

Таблиця 1 – Вибір варіанта контрольної роботи

Остання цифра

залікової книжки     

Номер

варіанта         Номер задачі

 

Варіант 1

1. Місце реклами в системі маркетингу. ЇЇ основні риси.

2. Рекламна кампанія. Розробка елементів рекламної кампанії.

3. Радіореклама. Характеристика, особливості, переваги та недоліки.

 

Варіант 2

1. Суть, значення та задачі реклами. Класифікація реклами.

2. Організація рекламного відділу та його функції на середніх підприємствах.

3. Основні елементи рекламних текстів та їх характеристика.

Варіант 3

1. Основні елементи рекламних текстів.

2. Рекламні агентства, їх задачі та особливості роботи з ними.

3. Телевізійна реклама. Характеристика, особливості, переваги та недоліки.

 

Варіант 4

1. Рекламне дослідження ринку. Його суть та напрямки.

2. Підготовка макета об’яви.

3. Організація рекламної кампанії за принципом “директ-мейл”.

 

Варіант 5

1. Комплекс проблем створення реклами.

2. Організація рекламного відділу та його функції на великих підприємствах.

3. Реклама за місцем продажу (РМП) в магазині, місце упаковування в системі РМП.

 

Варіант 6

1. Процес сприйняття реклами.

2. Організація рекламного відділу на малих підприємствах.

3. Реклама в пресі. Характеристика, особливості, переваги та недоліки.

 

Варіант 7

1. Розробка рекламної програми та рекламного бюджету підприємства.

2. Правила створення результативних рекламних текстів.

3. Зовнішня реклама. Особливості її виготовлення.

 

Варіант 8

1. Порядок розробки рекламної програми підприємства.

2. Вимоги до основної частини рекламного тексту.

3. Поштова реклама. Характеристика, особливості, переваги та недоліки.

 

Варіант 9

1. Ефективність реклами та шляхи її вимірювання.

2. Законодавча база рекламної діяльності в Україні.

3. Реклама на транспорті. Характеристика, особливості, переваги та недоліки.

 

Варіант 10

1. Визначення впливу рекламного звернення на цільову аудиторію.

2. Планування та розробка ефективної рекламної кампанії.

3. Показ товарів у торговій залі.

Задачі до контрольної роботи

 

Задача 1

           Керівництво підприємства розглядає питання про збільшення витрат на рекламу на 200000 грн, при цьому прогнозується зростання виручки від продажу на 800000 грн. Відомо, що коефіцієнт маржинального прибутку складає 0,8. Визначити, чи вигідно для підприємства збільшувати витрати на рекламу?

 

Задача 2

           Серед наведених в таблиці 2 періодичних видань визначити три найбільш привабливих для подання реклами. Висновки підтвердити розрахунками.

 

Таблиця 2 – Тираж та ціни на рекламу в періодичних виданнях України      

№ п/п 

Назва

видання        

Тираж, прим.

Вартість реклами, грн. за см2        

Періодичність

видання

1         

А        

55580 

12,00  

1 раз в тиждень

2         

В        

41350 

20,50  

1 раз в тиждень

3         

С        

60000 

45,00  

1 раз в тиждень

4         

D        

38000 

14,00  

1 раз в тиждень

5         

E        

41350 

10,00  

1 раз в тиждень

6         

F         

1000   

1,95    

1 раз в квартал

7         

K        

7500   

8,60    

1 раз в місяць

8         

L        

18000 

15,00  

1 раз в місяць

9         

M       

33400 

12,70  

1 раз в тиждень

10       

N        

48000 

18,20  

1 раз в тиждень

 

Задача 3

           Побудувати графік рекламної кампанії на місяць для періодичних видань, наведених в таблиці 3 за умови, що його бюджет за цей період не повинен перевищувати 10000 грн, а рекламне оголошення має розміри 8,711,4 см.

 

Таблиця 3 – Вихідні дані до задачі 3

№ п/п 

Назва

видання        

Тираж, прим.

Вартість реклами, грн. за см2        

Періодичність видання

1         

А        

55580 

12,00  

1 раз в тиждень

2         

В        

38000 

14,00  

1 раз в тиждень

3         

С        

41350 

10,00  

1 раз в тиждень

 

Задача 4

           Для підвищення попиту на власні товари підприємство вирішило опублікувати рекламні оголошення в щоденній газеті. В редакціях трьох газет була отримана інформація про число читачів: газету “М” читають 30000 чол., газету “N” – 200000 чол., а газету “К” – 350000 чол. Крім того відомо, що 50000 чол. читають газети “М” і “N”, 30000 – газети “N” і “К”, а 15000 чол. читають всі три газети. Визначити максимальну кількість потенційних клієнтів, до яких може дійти рекламне оголошення, при використанні як носіїв реклами двох газет.

 

Задача 5

           Підприємство, що виробляє пилосоcи, оголосило рекламну акцію, яка полягає в наданні 50 %  знижки кожному 100-му покупцеві. Собівартість одного пилососа 1 тис. грн, середня норма прибутку – 20 %, обсяги збуту становили 100 тис. шт. в рік. Після оголошення рекламної акції обсяги збуту зросли на 15 %. Оцінити ефективність проведення рекламної акції.

 

Задача 6

           Фірма проводить рекламну кампанію свого товару. Оцінюється розміщення рекламного оголошення за двома можливими варіантами:

1.    В газеті вартістю 500 грн, тираж газети – 5 млн екземплярів, відсоток марної аудиторії дорівнює 70 %.

2.    У спеціалізованому журналі – вартість 250 грн., тираж журналу –500 тис. екземплярів, відсоток марної аудиторії дорівнює 50 %.

Який варіант розміщення доцільно вибрати фірмі?

 

Задача 7

           Порівняти газети за показниками:

1.    За ставкою тарифу на 1000 примірників.

2.    За вартістю  1000 контактів з аудиторією.

Вибрати найбільш ефективну для розміщення реклами газету за даними показниками та пояснити цей вибір.

 

Таблиця 4 – Показники трьох періодичних видань

Газета

Тариф за одну полосу

формату А4, грн.     

Тираж

Коефіцієнт видань*

А        

3200   

650000           

2,3

В        

3700   

70000 

2,7

С        

1600   

28000 

2,1

 

Примітка.* Коефіцієнт видань показує середню кількість читачів, через руки яких проходить один примірник газети.

 

Задача 8

           Для підвищення попиту на власні товари підприємство вирішило опублікувати рекламні оголошення в щоденній газеті. В редакціях трьох газет була отримана інформація про число читачів: газету “D” читають 130000 чол., газету “E” – 475000 чол., а газету “F” – 13000 чол. Крім того відомо, що 15000 чол. читають газети “D” і “E”, 21000 – газети “D” і “F”, а 13000 чол. читають  газети “E” i “F”. Визначити чисту аудиторію.

 

Задача 9

           Визначити успіх (неуспіх) рекламної кампанії, проведеної ВАТ “Сиверія” (м. Суми), з даними проведених цим підприємством ринкових досліджень (табл. 5).

 

Таблиця 5 – Результати рекламної діяльності ВАТ “Сиверія”

№ п/п  Показник       Значення показника

1         

Відгук респондентів на друковану рекламу       

6 % від загальної чисельності населення Сумської області

2         

Відгук респондентів на  рекламу по радіо          

3 % від загальної чисельності населення Сумської області

3         

Загальний тираж друкованих ЗМІ, де продавалась реклама    

140 тис. прим.

4         

Кількість мешканців Сумської області, охоплених мережею телебачення і радіомовлення, де подавалась реклама         

1 424 700 осіб

5         

Середня вартість покупки 

1,08 грн. за пляшку

6         

Обсяг реалізованої продукції        

2 665 100 грн

7         

Розмір коштів, що виділені на рекламу, (відсоток від обсягу продажу)         

2 %

 

Задача 10

           Найвідоміші в Україні туристичні фірми “Сам”, “Гамалія”, “Форум”, “Тур-плюс”, “Гала-тур” рекламують свої послуги в різних засобах інформації (табл. 6). Визначити частку голосу кожної фірми на ринку України і оцінити ефективність реклами цих фірм. Розрахунки надати у табличній формі. Зробити висновок про ефективність витрат на рекламу в кожній фірмі. Якої рекламної стратегії слід дотримуватися кожній фірмі у майбутньому?

 

Таблиця 6 – Витрати на рекламу і частка ринку туристичних фірм

Назва туристичної фірми   

Частка ринку фірми,

%        

Витрати на рекламу у попередньому році,

тис. грн

“Гамалія”      

21,4    

1925

“Сам”

20,1    

2217

“Форум”       

16,6    

566

“Тур-плюс”   

15,8    

978

“Гала-тур”    

14,7    

1214

 

Задача 11

           За результатами проведення рекламної кампанії прогнозується збільшення частки фірми на ринку з 14 до 18 % при місткості ринку 174 тис. шт. продукту. Розрахувати додатковий прибуток фірми у майбутньому році, якщо прибуток на один виріб складає 98 грн, а місткість ринку не змінюється. Витрати на рекламну кампанію на рік складають 182 тис. грн.

 

Задача 12

Розрахувати вартість розміщення рекламної об’яви у газеті. (Розрахунок виконати у гривнях з урахуванням курсу $). Зобразити газетну полосу та вказати на ній тип місця розташування рекламної об’яви. Назвати переваги та недоліки обраного місця розташування. Вихідні дані: місце розташування на полосі за типом рекламної площі – Q; частота об’яв – два рази в тиждень протягом 3-х місяців; особливості розміщення на весь тираж – 100 % тарифу; тариф на розміщення (за см2) – 2.5 у.о. (податок на додану вартість врахований у тарифі); розмір полоси газети –А4 (297´210).

 

Задача 13

Розрахувати вартість розміщення рекламної об’яви у газеті. (Розрахунок виконати у гривнях з урахуванням курсу $). Зобразити газетну полосу та вказати на ній тип місця розташування рекламної об’яви. Назвати переваги та недоліки обраного місця розташування. Вихідні дані: місце розташування на полосі за типом рекламної площі – А; частота об’яв – два рази в тиждень протягом 3-х місяців; особливості розміщення на весь тираж – 50 % тарифу; тариф на розміщення (за см2) – 25 у.о. (податок на додану вартість врахований у тарифі); розмір полоси газети –А4 (297´210).

 

Задача 14

           Визначити додатковий товарообіг торговельного підприємства під впливом реклами, економічний ефект рекламування та рентабельність реклами, якщо відомі такі дані:

1.     Середньоденний товарообіг до рекламного періоду – 6700 грн;

2.     Приріст середньоденного товарообігу за рекламний та післярекламний період – 10 %;

3.     Кількість днів обліку товарообігу у рекламний та післярекламний період – 30;

4.     Торговельна надбавка на товар до ціни реалізації – 30 %;

5.     Витрати на рекламу – 5000 грн;

6.     Додаткові витрати з приросту товарообігу – 1000 грн.

 

Задача 15

     Результатами маркетингових досліджень виявили, що здійснення реклами дозволяє збільшити збут виробів на 2000 шт. Витрати на рекламу складають 15 тис. грн. Ціна виробу – 200 грн. Собівартість – 160 грн. Визначити доцільність витрат на рекламу.

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗВ`ЯЗКУ ЗАДАЧ

 

Задача 1

 

           Приріст маржинального прибутку розраховується за формулою:

 

,

 

де Км – коефіцієнт маржинального прибутку;

– прогнозований обсяг продажу.

           Приріст чистого прибутку підприємства розраховується за формулою:

 

 

де  – приріст постійних витрат підприємства (збільшення витрат на рекламу).

           За результатами розрахунків необхідно зробити висновок про доцільність чи недоцільність збільшення витрат на рекламу.

 

Задача 2, 6, 7

 

           Щоб визначити найпривабливіше періодичне видання для подання реклами використовується показник питомих витрат на 1000 примірників тиражу:

 

;

 

де ТАРод. пл. – тариф за одиницю рекламної площі, грн;

ТИР – тираж, тис. примірників.

Якщо заданий коефіцієнт обігу, то для визначення найбільш ефективного для розміщення реклами видання застосовується формула визначення показника питомих витрат на 1000 рекламних контактів:

 

,

 

де Коб – коефіцієнт обігу даного видання.

Якщо заданий відсоток марної аудиторії, то найбільш ефективне для розміщення реклами видання визначається за формулою:

,

 

де М – відсоток марної аудиторії, %.

           Перевагу слід віддати тому рекламному носію, для якого Вк (ВТ) мають найменше значення.

 

Задача 3

 

           Спочатку необхідно розрахувати площу рекламного оголошення та його вартість для різних видань. Після цього необхідно розробити графік проведення рекламної кампанії на місяць. Один з можливих варіантів графіка рекламної кампанії наведений в табл. 7.

 

Таблиця 7 – Графік рекламної кампанії на місяць

Засоби реклами       

Календарні числа

1         

 

Задача 4

 

           Спочатку розраховується кількість потенційних клієнтів по одному виданню. Наприклад, по виданню “М”: 300000 (читачі газети “М”) + 50000 (читачі газет “М” та “N”)+15000 ( читачі, які читають всі газети). Після цього визначається кількість клієнтів по іншому виданню, наприклад по виданню “N”. В цьому випадку не враховується 50000 потенційних клієнтів, що читають газети “М” та “N”, оскільки вони вже були враховані як потенційні клієнти для видання “М”. Подібним чином визначається кількість потенційних клієнтів для всіх видань та обирається комбінація двох, які забезпечать найбільшу кількість потенційних клієнтів.

 

Задача 5

 

Ефективність рекламної акції оцінюється таким чином:

а) до моменту проведення акції:

- прибуток підприємства

 

,

 

де с – собівартість одного пилосмоку, грн;

О0 – обсяги збуту до проведення акції, тис. шт.;

n0 – середня норма прибутку, %.

б) після проведення акції:

- обсяги збуту

 

 ,

 

де  – зростання обсягів збуту після рекламної акції, %.

- кількість пилососів, що були продані зі знижкою:

 

,

 

- обсяг продажу

 

 

де пзн – норма знижки кожному 100-му покупцеві.

- прибуток підприємства:

 

,

 

де С1 – собівартість після проведення рекламної акції.

Зміна прибутку підприємства після проведення рекламної акції визначається за формулою:

 

.

 

Задача 8

 

           Для розрахунку рівня економії при порівнянні кількох рекламних носіїв (у випадку, якщо рекламні носії мають загальну аудиторію) використовується модель Агостіні:

 

;

де А – сума аудиторій рекламних носіїв, що аналізуються;

dV – сума аудиторій, що перетинаються, є загальними для кожної пари рекламних носіїв;

с – константа, значення якої залежить від засобу рекламного носія;

с =1,1 – для масової преси; с = 1,3 – 1,6 – для технічної преси.

 

Задача 9

 

           Для визначення успіху (неуспіху) рекламної кампанії необхідно визначити дохід від реклами за формулою:

 

D = Пз – Ра,

 

де Пз – прибуток від кожного замовлення;

Ра – рекламні витрати на адресата.

Прибуток від кожної покупки розраховується за формулою:

 

;

 

де Зр – загальна кількість осіб, що відгукнулися на рекламу, чол.;

Вс – середня вартість однієї покупки, грн.

Рекламні витрати на одного адресата обчислюються за формулою, грн/особу:

 

,

 

де  V – обсяг реалізованої продукції, грн;

R – розмір коштів, що виділені на рекламу (відсоток від обсягу продажу), %;

К – кількість мешканців, охоплених мережею телебачення і радіомовлення, де подавалася реклама, осіб.

Загальна кількість осіб, які відгукнулися на рекламу визначається наступним чином:

 

;

 

де Т – загальний тираж друкованих ЗМІ, де подавалася реклама, прим.;

Вд  – відгук респондентів на друковану рекламу, %;

ВР. Т.  – відгук респондентів на рекламу на радіо та телебаченні, %.

Задача 10

 

           Частка голосу фірми послуг на ринку та ефективність її реклами визначається за допомогою таблиці 5.

 

Таблиця 8 – Оцінка ефективності реклами фірми послуг

Назва фірми 

Витрати на рекламу,

тис. грн         

Частка голосу фірми на ринку, % 

Частка ринку фірми, %       

Ефективність реклами

(кол.4/кол.3)

Якщо оцінка ефективності реклами дорівнює 100, то рекламні витрати ефективні; якщо оцінка нижче 100 – реклама відносно неефективна; якщо оцінка вище 100 – реклама дуже ефективна (витрати на рекламу можна зменшити).

 

Задача 11

 

           Можлива частка ринку фірми визначається за формулою:

 

,

де Д1, Д2 – частка ринку фірми до і після проведення рекламної кампанії відповідно, %;

Е – місткість ринку, тис. шт.

           Додатковий валовий прибуток розраховується за формулою:

 

,

 

           де П1 – прибуток на один виріб, грн.

           Додатковий чистий прибуток за мінусом витрат на проведення рекламної кампанії розраховується за формулою:

 

,

 

           де В – витрати на проведення рекламної кампанії, грн.

 

Задача 12, 13

 

Можливі місця розміщення реклами на газетній полосі:

 

Q = 1/32 газетної полоси, А = 1 полосі, В1 = 1/2 газетної полоси, С = 2/3 газетної полоси, Е2 = 1/16 газетної полоси, F1 = 1/8 газетної полоси.

 

Задача 14

 

           Додатковий товарообіг під впливом реклами визначається за формулою:

 

,

 

           де Тс – середньоденний товарообіг до рекламного періоду, грн;

П – приріст середньоденного товарообігу за рекламний і післярекламний період;

Д – кількість днів обліку товарообігу у рекламний та післярекламний період.

Економічний ефект рекламування розраховується за такою формулою:

          

,

 

           де Тд  – додатковий товарообіг під впливом реклами, грн;

Нт – торговельна надбавка на товар у відсотках до ціни реалізації;

Up – витрати на рекламу, грн;

Uд – додаткові витрати по приросту товарообігу, грн.

 

           Рентабельність реклами визначається за формулою:

 

,

 

           де П – прибуток, отриманий від рекламування товару, грн;

U – витрати на рекламу, грн.

          

Задача 15

 

           Визначення доцільності витрат на рекламу здійснюється за допомогою порівняння приросту прибутку, який отримується внаслідок здійснення реклами із витратами на рекламу. Якщо приріст прибутку виявиться більше, ніж витрати на рекламу, то проведення реклами доцільно. В іншому випадку – недоцільно.

 

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

 

1.         Місце реклами в системі маркетингу.

2.         Основні риси реклами.

3.         Класифікація реклами.

4.         Роль та цілі реклами.

5.         Порядок розробки рекламної програми підприємства.

6.         Процес впливу та сприйняття реклами.

7.         Планування рекламної кампанії.

8.         Основні елементи рекламного тексту.

9.         Правила створення результативних рекламних текстів.

10.     Вимоги до основного тексту реклами.

11.     Рекламний девіз та його значення.

12.     Слогани та девізи товарів промислового призначення. Їх відмінності від слоганів та девізів споживчих товарів.

13.     Газетна реклама, її переваги та недоліки.

14.     Інформація, яку можна передати клієнтам за допомогою газетної реклами.

15.     Рекламна площа в газеті. Моделі рекламної площі.

16.     Види рекламних оголошень  в газеті.

17.     Стратегія купівлі реклами в газеті.

18.     Переваги та недоліки реклами в журналах.

19.     Особливості купівлі рекламної площі в журналах.

20.     Переваги та недоліки радіореклами.

21.     Особливості розміщення реклами на радіо.

22.     Фактори, що визначають цінність радіореклами.

23.     Покупка рекламного часу у радіоефірі.

24.     Ефірний час на радіо протягом доби та його особливості.

25.     Особливості виготовлення радіореклами.

26.     Радіоролик, його тривалість та особливості виготовлення.

27.     Спецефекти та їх значення у радіорекламі.

28.     Основні правила створення радіореклами.

29.     Телереклама, її переваги та недоліки.

30.     Класифікація телереклами.

31.     Ефірний час на телебаченні.

32.     Особливості виготовлення телереклами.

33.     Особливості, переваги та недоліки телереклами.

34.     Організація рекламної кампанії за принципом “директ-мейл”.

35.     Схема здійснення поштової рекламної кампанії.

36.     Види списків адрес клієнтів та способи їх отримання.

37.     Принципи поштової реклами.

38.     Рекламний пакет, його складові та вимоги до них.

39.     Фактори, що впливають на рекламний пакет.

40.     Переваги та недоліки зовнішньої реклами.

41.     Сутність та умови застосування зовнішньої реклами.

42.     Види зовнішньої реклами.

43.     Вимоги при оформленні зовнішньої реклами.

44.     Реклама на транспорті, її суть, переваги та недоліки.

45.     Структура рекламної служби на великих підприємствах.

46.     Структура рекламної служби на середніх підприємствах.

47.     Функції рекламної служби на підприємстві.

48.     Організація реклами на малому підприємстві.

49.     Рекламні агентства, їх функції та задачі.

50.     Питання, які необхідно вирішити при зверненні до рекламного агентства.

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1.          Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К.: Лібра, 1999.

2.          Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: – К.: Высшая школа, 1994. – 327 с.

3.          Голубков Е.П. Маркетинг: стратегия, планы, структуры. – М.: Дело, 1995. – 192 с.

4.          Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникаци. – М.: Финпресс, 2000. – 256 с.

5.          Гончарова Н.П., Перерва П.Г.  и др. Маркетинг инновационого процесса. – К.: Вира – Р, 1998.

6.          Джердкінс Ф. Реклама: Практичний посібник / Пер. англ. / Доповнення і редакція Д. Ядіна. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 456 с.

7.          Делл Д., Линда Т. Учебник по рекламе / Пер. с польск. Н.В. Ба-биной. – Мн.: ИООО “Современное слово”, 1997. – 320 с.

8.          Картер Г. Эффективная реклама: Путеводитель для малого биз-неса / Пер. с англ. / Под. ред. Е.М. Пеньковой. – К.: Сирин, Либра, 1998. –            208 с.

9.          Котлер Ф. Основы маркетинга. – СПб.: Литера плюс, 1994. – 696 с.

10.       Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер Ком, 1999.

11.       Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 276 с.

12.       Маркетинг: Учебник / Под ред. А.Н. Романова – М.: Банки и                 биржи, ЮНИТИ, 1995. – 560 с.

13.       Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг. – СПб.: Питер, 2002. – 400 с.

14.       Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серегина Т.К., Шахурин В.Г. Рекламная деятельность: Учебник для студентов высших учебных заведений. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Информ.-внедр. центр “Маркетинг”, 2001. –                            364 с.

15.       Песоцкий Е.В. Современная реклама. Теория и практика. – Ростов на Дону: Феникс, 2001. – 320 с.

16.       Примак Т.О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством. – К.: Експерт, 2001. – 383 с.

17.       Реклама в бизнесе: Учеб. пособие / Сост. Т.К. Серёгина, Л.М. Титкова / Под общ. ред. А.П. Дашкова. – М.: Информ.-внедр. центр “Маркетинг”, 1995. – 112 с.

18.       Ромат Е.В.  Реклама в системе маркетинга: Учебное пособие. – Х.: Студцентр, 1995. – 229 с.

19.       Ромат Е.В.  Реклама: Учеб. пособие. – К., 1996. – 224 с.

20.       Скотт Д.Г. Учись эффективно продавать и управлять сбытом. – К.: Внешторгиздат, 1992. – 176 с.

21.       Сэндидж Ч.Г., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. – М.: Прогресс, 1989. – 630 с.

22.       Терещенко В.М. Маркетинг: новые технологии в России. – СПб.: Питер, 2001. – 416 с.

23.       Уткин Э.А., Кочеткова А.И. Рекламное дело. – М.: Издательство ЭКМОС, 1997. – 272 с.

24.       Уэллс У., Бернет Дж.,  Мориарти С. Реклама: принципы и практика. – СПб.: Питер, 1999. – 736 с.

25.       Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России. – СПб.: Питер, 2000. – 384 с.

26.       Шандензон Ж. и др. Стратегия эффективной продажи / Пер. с франц. – Запорожье, 1994. – 56 с.

27.       Эванс Дж.Р., Бермен Б. Маркетинг / Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1993. – 335 с.

 

 

 

1  Наверх ↑