Тема 5. Організація підприємницької діяльності

 

1. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.

2. Реєстрація в державних органах та отримання дозволів на початок роботи.

3. Порядок перереєстрації та внесення змін до установчих документів.

4. Установчі документи суб’єктів підприємницької діяльності.

5. Ліцензування господарської діяльності.

6. Патентування підприємницької діяльності.

Нормативний матеріал та література

 

1.    Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1.06.2000 // Уряд. кур’єр. – 2000. – 2 серп. – № 139.

2.    Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від 23.03.96 // ВВРУ. – 1996. – № 20. – Ст. 82.

3.    Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15.05.2003 // ОВУ. – 2003. – № 25. – Ст. 1172.

4.    Кравчук С.Й. Господарське право України: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2007.

5.    Підприємницьке право: Навч. посібник / За ред. О.В. Старцева. – К.: Істина, 2006.

 

Методичні вказівки до вивчення теми

 

Спочатку слід уяснити необхідність державної реєстрації, ліцензування, патентування. Потім детально ознайомитись з положеннями Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” (органи реєстрації, документи, які подає фізична та юридична особи, підстави залишення документів без розгляду та підстави для відмови у проведенні державної реєстрації, строк державної реєстрації).

Потім слід ознайомитись та вивчити порядок реєстрації в державних органах і установах та отримання дозволів на початок роботи. Також слід уяснити порядок державної реєстрації змін до установчих документів.

Під ліцензуванням розуміють видачу, переоформлення та анулювання ліцензій, видачу дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видачу розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування. Необхідно уяснити порядок видачі ліцензії, підстави відмови у видачі та підстави переоформлення і анулювання ліцензії

Згідно Закону України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”, патентуванню підлягає торговельна діяльність за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток на території України, що здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами у пунктах продажу товарів.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  Наверх ↑