Тема 4. Господарські товариства

 

1.    Господарські товариства: поняття, види.

2.    Акціонерні товариства.

3.    Товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю.

4.    Повні і командитні товариства.

 

Нормативний матеріал та література

 

1.   Господарський кодекс України // ОВУ. – 2003. – № 11.

2.   Цивільний кодекс України // ОВУ. – 2003. – № 11.

3.   Про господарські товариства: Закон України від 10.09.91 // ВВРУ. – № 49. – Ст. 682.

4.   Кравчук С.Й. Господарське право України: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2007.

5.   Підприємницьке право: Підручник / За ред. О.В. Старцева. – К.: Істина, 2005.

6.   Підприємницьке право: Навч. посібник / За ред. О.В. Старцева. – К.: Істина, 2006.

 

Методичні вказівки до вивчення теми

 

Необхідно уяснити, що господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб’єкти господарювання, створені юридичними особами та (або) громадянами шляхом об’єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку. Слід знати з яких даних повинно складатись найменування господарських товариств, хто може бути учасниками та засновниками господарських товариств, зміст установчих документів, порядок формування та розміри фондів товариства.

Детальну увагу слід приділити характеристиці кожного з видів господарських товариств: акціонерного товариства (ВАТ та ЗАТ), товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю, повного та командитного товариств.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  Наверх ↑