Тема 3. Суб’єкти підприємницької діяльності

 

1.   Поняття та види суб’єктів підприємницької діяльності.

2.   Підприємство як організаційна форма господарювання.

3.   Відокремлені підрозділи підприємств.

4.   Об’єднання підприємств.

5.   Фізична особа-суб’єкт підприємницької діяльності.

Нормативний матеріал та література

 

1.   Господарський кодекс України // ОВУ. – 2003. – № 11.

2.   Цивільний кодекс України // ОВУ – 2003. – № 11.

3.   Про промислово-фінансові групи в Україні: Закон України від 21.11.95 // ВВР України. – 1996. – № 23. – Ст. 88.

4.   Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.97 // ВВР України. – 1997. – № 39. – Ст. 261.

5.   Про споживчу кооперацію: Закон України від 10.04.92 // ВВР України. – 1992. – № 30. – Ст. 414.

6.   Кравчук С.Й. Господарське право України: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2007.

7.   Підприємницьке право: Підручник / За ред. О.В. Старцева. – К.: Істина, 2005.

8.   Підприємницьке право: Навч. посібник / За ред. О.В. Старцева. – К.: Істина, 2006.

 

Методичні вказівки до вивчення теми

 

Студенти повинні знати, що згідно ст. 55 ГК України, суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Необхідно уяснити з якого віку може настати повна цивільна дієздатність для зайняття підприємницькою діяльністю. Також необхідно знати ознаки юридичної особи.

Студенти повинні знати існуючі підходи до класифікації підприємницької діяльності (у Цивільному кодексі України та у Господарському кодексі України). Далі слід уяснити, що правовий статус підприємства закріплено у Господарському кодексі України, згідно якого: “Підприємство – самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством” (ст. 62 ГК).

Виділяють різні види підприємств: залежно від форм власності, залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду, залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік.

Необхідно уяснити які структурні підрозділи підприємств і які існують види об’єднань підприємств та вміти дати їм характеристику.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  Наверх ↑