ОСНОВИ ОБЛІКУ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

2 Рекомендації щодо оформлення лабораторних робіт

Роботи мають бути виконані та оформлені згідно з методичними вказівками, мати всі необхідні етапи, розрахунки, документи та вихідні звіти. У випадку використання спеціальної літератури, нормативних актів НБУ мають бути відповідні посилання на використану літературу. Звіт про роботу необхідно написати або роздрукувати, відмітивши, який практичний досвід було набуто та дати аналіз поставлених у завданні питань і проблем. Захист лабораторних робіт проводиться в індивідуальному порядку.

Лабораторна робота №1

Облік та аудит операцій з готівкою в операційних касах комерційних банків з використанням програмного комплексу операційного дня банку (ОДБ) “Smart Bank”

1 Призначення та мета роботи

Лабораторна робота призначена для отримання практичного досвіду з обліку та аудиту банківських операцій з готівкою в операційних касах комерційних банків з використанням програмного комплексу операційного дня банку (ОДБ) “Smart Bank”.

Основною метою даної роботи є отримання практичного досвіду щодо роботи операційної каси з обслуговування юридичних і фізичних осіб та обліку виконаних операцій з використанням ОДБ “Smart Bank”. Студенти познайомляться з необхідною в даному випадку звітністю та можливістю її отримання і аналізу.

1 2  Наверх ↑