РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗГОТІВКОВОГО

ПЛАТІЖНОГО ОБОРОТУ

Тема 5. Організація безготівкових розрахунків в народному

господарстві України

Структура платіжного обороту держави. Принципи організації системи безготівкових розрахунків. Класифікація безготівкових розрахунків, форми безготівкових розрахунків.

Розрахунки платіжними дорученнями, інкасовими дорученнями, платіжними вимогами. Платіжними вимогами-дорученнями, чеками, акре-дитивами. Використання векселів в господарському обороті України.

Організація безготівкових розрахунків фізичних осіб. Класифікація електронних банківських безготівкових розрахунків фізичних осіб, що здійснюються зарубіжними банками.

Безготівкові розрахунки населення через українські банки: перерахування заробітної плати та інших доходів на вклади; списання сум з рахунків вкладників за дорученнями; використання розрахункових чеків. Впровадження електронних банківських послуг населенню у вітчизняних банках, застосування магнітних і пластикових карток. Операції з дорожніми чеками.

Тема 6. Міжбанківські кореспондентські відносини

Поняття про міжбанківські розрахунки в Україні, основа їх виникнення. Способи здійснення міжбанківських розрахунків.

Кореспондентські відносини між установами банків. Відкриття в установах НБУ кореспондентських рахунків комерційних банків, контроль за станом кореспондентських рахунків. Моделі обслуговування консолідованих кореспондентських рахунків комерційних банків.

Технологія здійснення міжбанківських розрахунків за допомогою системи електронних платежів Національного банку України. Особливості розрахунків через власну внутрішньобанківську платіжну систему. Прямі кореспондентські відносини.

 

1 2 3 4 5 6  Наверх ↑