РОЗДІЛ 1. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ, ЕКОНОМІЧНІ

ТА  ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

 

Тема 1. Структура банківської системи, економічні та

організаційні засади банківської діяльності

Історія розвитку банківської справи. Характеристика кредитної системи України. Особливості двохрівневої банківської системи. Особ-ливості кредитних систем зарубіжних країн.

Функції центральних банків. Національний банк України, його функції і операції.

Банки, як кредитні установи, їх класифікація, організаційна структура, управління банками. Економічні основи здійснення банківських операцій.

Тема 2. Баланс банків. Види банківських операцій,

їх відображення в балансі

Баланс банку і принципи його побудови. Особливості балансу банку складеного у відповідності з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Структура банківського балансу як основа класифікації банківських операцій.

Еволюція стандартного набору універсальних банківських операцій, традиційні банківські операції і нетрадиційні. Тенденції до універсалізації, уніфікації і спеціалізації банківських операцій. Банківські і позабанківські послуги.

Зобов'язання банку, їх зміст і характеристика. Зміст активних банківських операцій, їх класифікація.

 

 

1 2 3 4 5 6  Наверх ↑