6. Соціальна політика.

Зміцнення позицій дворянства. Прийнято захід для поліпшення умов проживання дворянства. Їм видавалися позики.  Дітей бідних дворян безкоштовно приймали до навч. закладів. Великі землеволодіння оголошувалися заповітними. Їх заборонялося ділити між синами власника – віддавалися старшому. Уряд намагався надавати усі посади в органах управління дворянам. Грудень 1831 – положення про дворянські товариства. Дворянські збори скликалися 1 раз на 3 роки. Посади у дворянських депутатських зібраннях були дуже почесними. Зібрання займалися родословними, захистом селян проти свавілля з боку дворян та господарством. В перший рік царювання Миколи 1 більш 180 селянських виступів. Травень 1826 - царський маніфест про  кари селян у випадку поширення чуток про звільнення від кріпацтва. Заходи щодо селянства мали подвійний характер – більш 100 законодавчих актів. Видано низку законів проти обезземелювання селян (1827). Заборона відривати селян від землі та відправляти замість цього на заводи (1827), заборона купувати селян, якщо у поміщика мало землі. Секретний комітет 1839 року, де велику роль грав П.Кісельов.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28  Наверх ↑