Кейнсіанські та монетаристські рекомендації щодо грошово-кредитної політики.

Грошово-кредитна політика — це комплекс взаємозв’язаних, скоординованих на досягнення заздалегідь визначених соціально-економічних цілей, заходів щодо регулювання грошового ринку, які здійснює держава через центральний банк країни. Основною метою грошово-кредитної політики на сучасному етапі розвитку економіки є стабілізація суспільного виробництва, рівня цін і забезпечення повної зайнятості працездатного населення.

Кейнсіанська концепція для вирішення проблеми безробіття і спаду передбачає, що Федеральна Резервна Система(ФРС) купує облігації, знижує резервну норму або облікову ставку. При цьому грошова пропозиція зростає, відсоткова ставка знижується, інвестиційні видатки збільшуються. Для вирішення проблеми інфляції Кейнс пропонує такі заходи: ФРС продає облігації, збільшує резервну норму або облікову ставку. При цьому грошова пропозиція скорочується, відсоткова ставка росте, інвестиційні видатки стають меншими, а інфляція зменшується.

Монетаристи: попит на гроші є стабільним; завдання грошово-кредитного(г-к) регулювання – підтримувати зростання пропозиції грошей рівним попиту на гроші.(«монетарне право»); головною метою г-к політики є боротьба з інфляцією; об’єктом г-к політики є грошова маса; у відповідб на зростання попиту ФРС скорочує обсяг резервів банків-членів шляхом продажу державних цінних паперів на відкритому ринку; результатом г-к регулювання є уповільнення збільшення грошової маси, подальше зростання відсоткових ставок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51  Наверх ↑