Державний бюджет та його структура. Дефіцит і профіцит державного бюджету.

Державний бюджет — це річний  план  державних витрат і джерел їхнього фінансового забезпечення. Бюджетна система (Державний бюджет) містить бюджет центрального уряду, а також  бюджети  всіх  рівнів місцевої влади. Відповідно бюджети бувають  центральними,  обласними, місцевими. Державні видатки — це частина фінансових відносин, обумовлена використанням централізованих і децентралізованих доходів держави. Складаються державні видатки з прямих витрат держави, які здійснюються через систему бюджетних і позабюджетних фондів, і витрат державних підприємств, організацій, установ. Отже, видатки державного бюджету — це лише частина державних видатків. Доходи і видатки бюджету — це об’єктивні категорії, кожна з яких має специфічне суспільне призначення: доходи служать фінансовою базою діяльності держави, видатки — задовольняють загальнодержавні потреби. Доходи бюджету виражають економічні відносини, які виникають у держави з юридичними і фізичними особами в процесі формування бюджетного фонду країни. Дефіцит державного бюджету — сума, що віддзеркалює перевищення витрат бюджету над його доходами. Профіцит державного бюджету — перевищення доходів над державними витратами. Основні шляхи покриття дефіциту державного бюджету: додаткова емісія готівкових грошей; продаж державних цінних паперів; державні позики; посилення оподаткування. Можливі негативні наслідки дефіциту державного бюджету: інфляція; порушення ринкової мотивації діяльності приватних фінансових інститутів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51  Наверх ↑