Методи державного макроекономічного регулювання.

Адміністративні методи регулювання передбачають пряме  управління з боку держави суб’єктами ринкових відносин. Це засоби дозволу, заборони, примусу. Економічні методи регулювання передбачають створення державою матеріальних стимулів для бажаної поведінки суб’єктів господарювання.

Методи прямого впливу безпосередньо впливають на функціонування суб’єктів ринку. Це можуть бути нормативно-правові акти, державна підтримка макроекономічних планів. Методи непрямого регулювання впливають на суб’єктів економічних відносин опосередковано, через їхні економічні інтереси, шляхом створення стимулів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51  Наверх ↑